Vasaros turizmo sezono atidarymas. Naktis muziejuje

2018-05-13 | Kategorija:
Kada:
2018-05-19, 23:00 – 2018-05-20, 00:00
2018-05-19T23:00:00+03:00
2018-05-20T00:00:00+03:00

10.00 – 17.00 val. Moto turas „100 mylių(u) aplink Biržus“
Dalyviai aplankys pasirinktus objektus, dalyvių kortelėse rinks žymas, pažymėjimai bei atminimo dovanėlės garantuotos.
Startas: 10.00 – 12.00; 100 ct; Vieta: J.Janonio aikštė, Biržai. Išankstinė registracija: aquilamcc@gmail.com iki 2018-05-15

11.00 – 13.00 val. Biržų  senovinės technikos klubo „Ekipažas“ paroda.

 

13 val. kviečiame klausytis koncerto ,,Skambantys amžių laiptai“ Kirkilų apžvalgos bokšte.

17.00 val. Kviečiame  į pikniką. Ralio dalyvių sutikimas bei apdovanojimai. (Vieta: Biržų pilis)
Čiupk pledą, maisto bei gaivinančių gėrimų ir ateik prie Biržų pilies su šeima, draugais, bičiuliais. Pramogauk bei bendrauk.

Dalyvauja: Biržų TIC, Biržų gaisrininkai, Biržų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai kartu su policijos bičiuliu Amsiu ir Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai, kurie pristatys pramogą „Paslapčių kambarį” ant ratų, vaikus linksmins batutai, atvyks ir Aidas ant ratų, kad nebūtume alkani ir daugybė kitų atrakcijų.

Nuo 19 val. „Muziejaus nakties“ renginiai „Ateik, išbandyk, pasimatuok …“: nemokamas ekspozicijų lankymas, tradiciniai konkursai-viktorinos, barokinio teatro ir šokio pamokos, respublikinis barzdočių konkursas „Vedlių į Vasario 16-ąją barzdos. Pasimatuok“ (konkurse bus renkamos barzdos ir ūsai, panašiausi į J.Bielinio, V.Kudirkos, J.Basanavičiaus, S.Dagilio, A.Smetonos, J. Ir M. Yčų, E.Galvanausko, J.Šerno) tarpukarinės virtuvės skanėstų arbatinė ir šeimininkių varžytuvės, kitos atrakcijos. „Muziejaus nakties“ duris užvers grupės „Kamanių šilelis“ koncertas.

Organizatoriai:

Biržų rajono savivaldybė
Biržų turizmo informacijos centras
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Moto klubas „Aquila“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.