Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas ŠIAURĖS VASARA. Rašytojas svetur, jo kūriniai su mumis

2017-08-08 | Kategorija:
Kada:
2017-08-17 – 2017-08-20 visą dieną
2017-08-17T00:00:00+03:00
2017-08-21T00:00:00+03:00

Ketvirtadienis. Rugpjūčio 17-oji

 

„Salionas“, K. Sirvydo 6, Vilnius

 

18.00 Anna Halberstadt: Vilnius – mano jaunystės miestas. Poetę iš Niujorko pristato literatūros tyrinėtoja Eglė Kačkutė. Dalyvauja poetas Marius Burokas (pokalbis anglų kalba).

 

Penktadienis. Rugpjūčio 18-oji

 

Muziejus „Sėla“, Didžioji parodų salė. Pokalbiai ir skaitymai

 

19.00 Vakaro susitikimai: rašytoją Leną Eltang ir poetą, vertėją Vladą Braziūną kalbina  filosofė, eseistė, literatūros kritikė Jūratė Baranova

 

Muziejus „Sėla“, II aukšto fojė

 

20.30 Akimirka su Leonidu Donskiu

21.00 Algimanto Aleksandravičiaus rašytojų portretų parodos „Ir šičia, ir visur…“  atidarymas. Pristato Giedra Radvilavičiūtė

 

Šeštadienis. Rugpjūčio 19-oji

 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka. J. Radvilos g. 3

10.00–13.00 Jaunimo laikas. Kūrybinio raštingumo dirbtuvės Ką šeštadienį? Susitikimas su poetu, fotografu Dainiumi Dirgėla ir poetu, vertėju Mariumi Buroku

 

Muziejus „Sėla“, Biržų pilies arsenalas

 

10.00 Seminaras-diskusija. Veda Laima Kreivytė

 

Laimantas Jonušys. Kūriniai visada svetur (Nikolajaus Gogolio ir Vladimiro Nabokovo pavyzdžiai)

Živilė Pipinytė. Atskirai, bet kartu. Kinas ir rašytojai

 

Uogienių aukcionas. Aukcioną veda rašytojas Rimantas Kmita. (Už surinktas lėšas bus nupirktos knygos  socialiai remtinų šeimų vaikams)

 

11.30–12.00 Pertrauka

 

12.00 Seminaro-diskusijos tęsinys

 

Diskusija. Eglė Kačkutė, Dalia Staponkutė ir Agnė Žagrakalytė: tekstai ir jų gyvavimo erdvės. Filmo  peržiūra

 

Laisvydė Šalčiūtė. Kralikai

 

13.30–14.30 Pertrauka

 

14.30 Seminaro-diskusijos tęsinys

 

Lolija Spurgienė. Tekstas kaip apsėdimas

Laima Kreivytė. Salomėja žalčių karalienė, arba ilga kelionė per kopas

Tomas Butkus. Svetimi rašytojai kaip tekstai. Artimumo pojūtis

 

16.00–16.30 Pertrauka

 

16.30 Diskusijos-seminaro tęsinys

 

Egidijus Gailiūnas. Vasilijus kažkur, o jo tekstai – svetur

Timūras Mazitovas (Estija). Pokalbis

 

Muziejus „Sėla“, Didžioji parodų salė. Pokalbiai, skaitymai

 

19.00–20.00 Anna Halberstadt (JAV), Semionas Chaninas (Latvija), Marius Burokas

 

Naktinėjimai. Muziejus „Sėla“, II aukšto arkada

 

20.30–21.30 „Šiaurės vasaroje“  – „Pietinia kronikas“: Rimantą Kmitą kalbina Jurgita Žana Raškevičiūtė

 

22.00 Diskoteka „Rūtų darželis“. (Pilies I aukšto arkada)

 

Sekmadienis. Rugpjūčio 20-oji

 

Muziejus „Sėla“, Biržų pilies arsenalas

 

11.00 Seminaras-diskusija. Veda Rūta Elijošaitytė-Kaikarė

 

Skaidra Trilupaitytė. Architektų iš svetur kūriniai Vilniuje

Markus Roduneris. Lietuvių literatūra Vokietijoje

 

12.00–12.30 Pertrauka

 

12.30 Seminaro-diskusijos tęsinys

 

Agnė Narušytė. Laiškai iš sovietų armijos

Aurelija Maknytė. Nepamirškite teisingai užrašyti adreso

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.