Spalio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje ,,Sėla“

2017-09-30 | Kategorija:
Kada:
2017-10-01, 06:15 – 2017-10-31, 07:15
2017-10-01T06:15:00+03:00
2017-10-31T07:15:00+02:00

Iki spalio 23 d. Andriaus Zavadskio fotografijų paroda Kino, teatro ir gamtos fotografijų paroda. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didžioji ir mažoji parodų salė.

 

Iki spalio 25 d. Paroda „Jurgio Pergalingojo, Jonušo Radvilos ir jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kunigaikščių Radvilų menė.

 

Spalio 9–13 d. Edukacinė ekskursija „Biržai Nepriklausomybės kovų verpetuose“,  Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programos moksleiviams, skirtos Vasario 16-osios kūrėjams, puoselėtojams ir edukacinėms veikloms, skirtoms modernios Lietuvos šimtmečiui renginys. Biržų miestas.

 

Spalio 20 d. 16 val. Valdovų rūmų muziejaus inicijuotas projektas „Protų mūšiai“. Vedėjas Vytaras Radzevičius. Biržų krašto muziejaus arsenalo konferencijų salė.

 

Spalio mėn. Nijolės Brazdžiuvienės šilkografijos paroda  „Vasaros spalvos“. Atnaujinta muziejaus ekspozicijа naujose patalpose (adresas Žolinės a. 10, Vabalninkas).

 

Spalio 5 d. 12 val. Popietė „Mokytojų diena Karališkame muziejuje“. Atnaujinta muziejaus ekspozicijа naujose patalpose (adresas Žolinės a. 10, Vabalninkas).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.