SNIEGO ILGESYS

2017-11-01 | Kategorija:
Kada:
2017-12-01 – 2017-12-02 visą dieną
2017-12-01T00:00:00+02:00
2017-12-03T00:00:00+02:00

„Kalėdos be sniego! Kokia žiema lietuviui be sniego? Pripratom prie jo, priaugom. Nežinau – vienas nori į namus grįžti pasiilgęs ten likusių artimųjų, kitas pasiilgęs gero – seno!- gyvenimo. Aš gi ilgiuosi sniego…“ (Jonas Mekas, knyga „Laiškai iš Niekur“).

SNIEGO ILGESYS

(renginys, skirtas Jono Meko 95-osioms gimimo metinėms)

 

2017 m. gruodžio 1-2 d.

Gruodžio 1 d., penktadienis. Jonas Mekas ir Biržai

12.00 val. paminklinio akmens, skirto Jonui Mekui, atidengimas Semeniškių kaime (Biržų raj., Parovėjos seniūnija).

16.00 val. bibliotekos salė (J. Radvilos g. 3, Biržai): atidarymo ir sveikinimo žodis; apie J. Meką pasakoja Vaiva Radikaitė – Žukienė, Algirdas Butkevičius, Juozas Enskaitis; J. Meko filmo „Reminicences of a journey to Lithuania“ peržiūra; archyvo „Jono Meko dovana biržiečiams ir Lietuvai“ pristatymas. J. Meko kūrybą skaito Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniai,

Gruodžio 2 d., šeštadienis. Jonas Mekas ir pasaulis 

14.00 val., bibliotekos salė:

  • Renginio atidarymas, sveikinimo žodis.
  • J. Meko vizualiųjų menų centras (Vilnius) pristato J. Meko video dienoraščių parodą „365 dienos“.
  • Laimutės Adomavičienės (hum. mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja, Vilnius) pranešimas „Jono Meko gyvenimas DP Vokietijoje“.
  • Virginijos Paplauskienės (hum. mokslų daktarė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių rašytojų skyriaus vedėja, Kaunas) pranešimas „Jono Meko biografijos atspindžiai epistolikoje“.
  • Ramūnas Čičelis (filologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas) „Saulės“ gimnazistai ir Papilio mokyklos mokiniai pristato kūrybinio rašymo seminarą „Requiem rašomajai mašinėlei“.
  • Laisvas menininkas Virginijus Benašas (Panevėžys), „Saulės“ gimnazistai ir Papilio mokyklos mokiniai pristato knygų instaliaciją „Knygų kilimas”.
  • Muzikinis performansas „Gyvenimas Jonu“. Dalyvauja aktoriai, skaitovai, folkloro ansamblis „Kadujo“ (Kaunas), Lietuvos balso dalyvis Lukas (Kaunas) ir muzikantai  Giedrius Balbieris (Kaunas) bei Giedrius Žilinskas (Biržai). Pradžia 17.00 val.

 

Renginio organizatorius – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka. Renginio partneriai: Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnija, laikraščiai „Šiaurės rytai“ ir „Biržiečių žodis“, UAB „Balticum TV“, tinklaraštis Selonija.lt

Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

 

Biržų rajono savivaldybės
Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
J. Radvilos g. 3, LT-41175 Biržai
www.birzai.rvb.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.