Sekmadienio kinas bibliotekoje. Spalis

2017-09-26 | Kategorija:
Kada:
2017-10-08 – 2017-10-29 visą dieną
2017-10-08T00:00:00+03:00
2017-10-30T00:00:00+02:00

Spalio 8 d., sekmadienis, 13.00 val. „Sapnuoju, kad einu“ (dokumentinis kino filmas ir susitikimas su režisieriumi Jokūbu Viliumi Tūru). Lietuva, 2012 m., 87 min. 

Spalio 15 d., sekmadienis, 13.00 val. „Dovanoju širdį“. Skirta Pasaulinei organų donorystės dienai (spalio 14 d.). Belgija, Prancūzija, 2016 m., drama N7, 103 min. Režisierius K.  Quillévéré

 Spalio 22 d., sekmadienis, 13.00 val. „Mokytoja“. Skirta Tarptautinei mokytojų dienai (spalio 5 d.). Slovakija, Čekija,  2017 m., drama, komedija N7, 102 min. Režisierius J. Hrebejk. 

Spalio 25 d., trečiadienis, 17.30 val. „Emilija iš Laisvės alėjos“. Skirta Konstitucijos dienai. Lietuva, 2017 m., drama, 2 val. 02 min. Režisierius D. Ulvydas.

 Spalio 29 d., sekmadienis, 13.00 val. „Gobšius“. Prancūzija, 2016 m., komedija, 89 min. Režisierius F. Cavayé.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.