Rugsėjo mėn. renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2017-08-30 | Kategorija:
Kada:
2017-09-02 – 2017-09-30 visą dieną
2017-09-02T00:00:00+03:00
2017-10-01T00:00:00+03:00

Rugsėjo 9 d. 14 val. Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“. Biržų pilies arsenalo konferencijų salė. Konferencijos pradžia Klaipėdoje, rugsėjo 7 d. 14 val. Renginio – organizatorius Klaipėdos universitetas.

Rugsėjo 16 d. 9 val. Edukacinė kelionė: „Vabalninko krašto koplyčios – lygumų vizualinės dominantės“, skirta 2017 m. Europos paveldo dienoms. Registracija tel. 8 450 33390.

Rugsėjo 17 d. 12 val. Audriaus Zavadskio kino, teatro ir gamtos fotografijų parodos atidarymas. Didžioji parodų salė. Veiks iki spalio 23 d.

Iki spalio 25 d. Paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“ (Iš Nacionalinio Baltarusijos dailės muziejaus rinkinių). Kunigaikščių Radvilų salė.

Rugsėjo 30 d. 13 val. Vasaros turizmo sezono uždarymas. Biržų pilies arsenalas. Renginį organizuoja Biržų turizmo informacijos centras.

Muziejaus Vabalninko skyriuje:

Rugsėjo mėn. Nijolės Brazdžiuvienės šilkografijos paroda  „Vasaros spalvos“. (Žolinės a. 10, Vabalninkas).

Kirkilų amatų centre:

Rugsėjo  2 d. 11.00 val. Veltinių gamybos pamoka. Registracija tel. 8 652 18406

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.