Rugpjūčio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (papildyta)

2019-08-04 | Kategorija:
Kada:
2019-08-04, 13:42 – 2019-08-31, 14:42
2019-08-04T13:42:00+03:00
2019-08-31T14:42:00+03:00

Rugpjūčio 2 d.

15.00 val. Magdeburgo teisių suteikimo Biržų miestui 430-ųjų metinių minėjimas. Vilniaus Universiteto prof. Aivo Ragausko paskaita „Nuo teisės fenomeno iki europietiškosios tapatybės: Biržų miesto magdeburginei savivaldai 450 metų“, parodos „Slaptasis Biržų miesto archyvas“ pristatymas (paroda ir Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ rinkinių).  Biržų pilies arsenalo salė ir rūmų Radvilų salė. Renginio trukmė 2 val.

17.00 val. Alio Balbieriaus poezijos knygos „Ekvilibriumas“ pristatymas. Biržų pilies rūmai, Muziejaus didžioji parodų salė. Renginio trukmė 1,5 val.

Rugpjūčio 1–9 d. Paroda, skirta išeivijos kunigui Petrui Ažubaliui: „Niekada nenuleisk sparnų…“. Biržų pilies arsenalo ekspozicijų salės.

 

Rugpjūčio 3 d.

15.00 val. Popietė, skirta išeivijos kunigui Petrui Ažubaliui: „Niekada nenuleisk sparnų…“. Biržų pilies arsenalo salė. Renginio trukmė 1,5 val.

 

Rugpjūčio 4 d.

11.30 val. Justinos Grumšlytės-Brazdžionis knygos ,,Nėjus ir Amadėjus. Tikrasis džiaugsmas“ pristatymas (anglų ir lietuvių kalbomis parašyta, autorės iliustruota edukacinė pasaka vaikams nuo 2 iki 100 metų, renginys šeimoms su vaikais). Biržų pilies rūmų II aukšto arkada.

12 val. Dailininko Kęstučio Ramono grafikos ir tapybos parodos atidarymas. Biržų pilies rūmai, Muziejaus didžioji parodų salė. Renginio trukmė 1 val.

13 val. Biržietiško dienoraščio konkurso „Dienoraščė 2019“ baigiamasis renginys. Biržų pilies rūmų II aukšto arkada. Renginio trukmė 1,5 val.

Rugpjūčio 24 d.

12.00 – 15.00 Žvakių liejimo edukacinis užsiėmimas. Kirkilų amatų centras (Mokyklos g. 14, Kirkilai).

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Rugpjūčio mėn. Parodos skirtos Juozo Naujalio 150–osioms gimimo metinėms paminėti: „Juozas Naujalis ir Vabalninkas“.

Tęstinio projekto „Vabalninko gatvių namų istorijos“ metu surinktos informacijos „Juozo Naujalio gatvės namų istorijos“ ekspozicija.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.