Renginiai, skirti Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo) dienai

2018-06-25 | Kategorija:
Kada:
2018-07-04 – 2018-07-06 visą dieną
2018-07-04T00:00:00+03:00
2018-07-07T00:00:00+03:00

Liepos 4 d.

17.00 – Kino filmo „Pelėdų kalnas“  (istorinė drama, Lietuva, 2018 m., rež. A. Juzėnas)  pristatymas ir peržiūra.  Filmą pristatys prodiuserė Justina Ragauskaitė, ketina  dalyvauti filmo režisierius Audrius Juzėnas.

(Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka)

 

Liepos 5 d.

 16.30 – Šiaulių „Aušros“ muziejaus inicijuoto projekto – tarptautinės parodos „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“, skirtos Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybių 100-mečiams, pristatymas.

Paroda parengta lietuvių ir latvių kalbomis, eksponuojamos eksponatų kopijos iš 29 Lietuvos ir Latvijos  atminties institucijų ir 6 privačių archyvų bei kolekcijų.

(Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji parodų salė)

 

Liepos 6 d.

11.00 – Paminklinio akmens, skirto atkurtos Lietuvos 100-mečiui įamžinti, atidengimo iškilmės Papilyje.

(Papilio bendruomenė)

12.30 – Laimono Šepečio fotografijų parodos „50 akimirkų“ atidarymas.

(Biržų krašto muziejus „Sėla“, mažoji parodų salė)

14.00 – Aviacijos šventės, skirtos atkurtos Lietuvos 100-mečiui ir Biržų aviacijos klubo 50-ečiui, atidarymas.

(Biržų aviacijos klubas)

17.00 – Šv. Mišios Biržų girioje, 1863 m. sukilimo palaidojimo vietoje, ant Anglių kalno, pagerbiant kritusius už Lietuvos laisvę.

(16.00 val. vykstančiųjų autobusas lauks prie Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios)

19.00 – Šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

20.15 – Vokalinio kvarteto „Rovėjūnės“ koncertas „Dainuoju Lietuvą ir Lietuvai…“ (Biržų pilies rūmuose, bibliotekos salėje)

21.00 – Giedame Tautinę giesmę kartu su Lietuvos „Dainų švenčių“ alumnais ir pasaulio Lietuviais. (Biržų pilies kieme).

 

Organizatoriai:

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Biržų rajono savivaldybė

Biržų aviacijos klubas

 

Organizatoriai:

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Biržų rajono savivaldybė

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.