Renginiai, skirti Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečiui

2018-02-02 | Kategorija:
Kada:
2018-02-14, 12:00 – 2018-02-21, 00:00
2018-02-14T12:00:00+02:00
2018-02-21T00:00:00+02:00

VASARIO 14 D.

12.00 val. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos akcija 100 GRAŽIAUSIŲ ŽODŽIŲ LIETUVAI Biržų pilies kieme.

VASARIO 15 D.

10.00 val. Biržų rajono vaikų kūrybos knygos GIMTINEI IR LIETUVAI, skirtos atkurtos  Lietuvos 100-mečiui, pristatymas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje.

11.00 val. Konferencija LIETUVOS MUZIEJAI – VASARIO 16-OSIOS KŪDIKIAI, „SĖLOS“ MUZIEJAUS 90-IES METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTĖ Muziejaus „Sėla“  arsenalo salėje.

12.00 val. Akcija PABŪKIM KARTU SU LIETUVOS VARDU Biržų centrinėje aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo.

18.00 val. Teatro „Meno fortas“ spektaklis BADO MEISTRAS (…apie kelionę, kurioje taip ir nespėjama išsikraustyti lagamino. Kad ir kas tai bebūtų <…>, bet kuris iš mūsų) Biržų kultūros centre.

VASARIO 16 D.

9.00 val. Muziejaus „Sėla“ dovana lankytojams atkurtos Lietuvos 100-mečio ir Muziejaus 90-mečio proga – muziejaus ekspozicijų ir parodų nemokamas lankymas.

10.00 val. ATMINIMO ŽODŽIAI IR GĖLĖS prie Nepriklausomybės akto signataro JOKŪBO ŠERNO kapo Nemunėlio Radviliškio kapinėse.

10.00 val. Tradicinis tarptautinis tinklinio turnyras Biržų „Saulės“ gimnazijos sporto salėje.

11.00 val. Akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“ Biržų rajono savivaldybės seniūnijose.

11.00 val.  Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje UŽ LAISVUS ŽMONES LAISVOJE ŠALYJE.

12.00 val. Bendros evangelikų-reformatų, liuteronų, metodistų ir sekmininkų pamaldos UŽ LIETUVĄ sekmininkų bažnyčioje (Kęstučio g.12, Biržai).

12.30 val. Projektas GLORIA LIETUVAI.  Skamba visų Lietuvos bažnyčių varpai.

12.40  val. Vasario 16-osios akto signataro ALFONSO PETRULIO pagerbimas jo gimtinėje Kateliškių kaime.

13.00 val. ŠVENTINIS SUSITIKIMAS PRIE PAMINKLO ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ „MES ČIA!“ (Lietuvos valstybės himnas, šaulių priesaika, savanorių pagarbos salvės, Biržų rajono savivaldybės mero ir svečių sveikinimai, šimtametės Biržų ,,Saulės“ gimnazijos dainos ir žodžiai).

14.00 val. Virtuali edukacinė ekskursija BIRŽAI NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ VERPETUOSE  pilies arsenalo salėje.

15.00 val. Profesionalaus improvizacijų teatro KITAS KAMPAS spektaklis IMPROVIZACIJŲ KOVOS (Norint pakeisti ką nors gyvenime, teatre, valstybėje, pirmiausia turi keisti save. Pokyčiai gąsdina, bet visada veda gero link…) Biržų kultūros centre.

18.00 val. Iškilmingas koncertas DEDIKACIJA LIETUVAI. Biržų rajono garbės piliečio ženklo įteikimas Gyčio Januševičiaus artimiesiems Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje.

Po koncerto Valstybės gimtadienio šventinis pyragas ir fejerverkai prie pilies.

19.30 val. Akcija ,,DANGAUS ŽIBINTAI  – LIETUVOS GIMTADIENIUI“ J. Janonio aikštėje.

 

VASARIO 17 D. 

SPORTO DIENA – ŠVENTINIAI TURNYRAI

10.00 val.  Tradicinis teniso turnyras Biržų rajono Pabiržės pagrindinėje mokykloje.

10.00 val.  Tradicinės futbolo varžybos Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos stadione.

VASARIO 18 D.  

15.00 val. Daugpilio teatro miuziklas DAMŲ ROJUS (pasakojimas apie žmogaus siekius, meilę, madas ir kovą už idealus) Biržų kultūros centre.

VASARIO  21 D.

NAKTINIS ŽYGIS, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Leliškių mūšio 73-iosioms metinėms paminėti. Žygio pradžia 20.00 val. prie paminklo partizanams Leliškiuose (LELIŠKIAI 1945-02-25 Lietuvos partizanų mūšio su NKVD kariuomene vieta, GERKIŠKIAI ‒ Leliškių mūšyje žuvusių partizanų palaidojimo vieta).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.