Renginiai ir parodos Biržų krašto muziejuje liepos mėnesį

2017-07-03 | Kategorija:
Kada:
2017-07-01 – 2017-07-30 visą dieną
2017-07-01T00:00:00+03:00
2017-07-31T00:00:00+03:00

Liepos mėn. 1 d. 11.00 val. Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ darbų parodos „Rankdarbiai sužydėję gėlėmis“ atidarymas Biržų krašto muziejaus „Sėla“ mažojoje parodų salėje. Renginys nemokamas.

Liepos mėn. 8 d. 17.00 val. vakaras su dailininku Viktoru Binkiu. Menininko tapybos darbų parodos atidarymas Biržų krašto muziejaus didžiojoje parodų salėje. Renginys nemokamas.

Lietuvos muziejų kelio  2017 „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ renginiai Biržų rajone.

Liepos mėn. 5-6 d . pėsčiųjų žygis „Radvilų pėdsakais Biržų kunigaikštystėje“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui bei pirmosios Biržų pilies statytojo LDK Didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno gimimo 470-osioms metinėms ir Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti. Žygio pradžia liepos 5 d. 12.00 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Liepos mėn. 6 d. 10.00   val. Papilio krašto Nepriklausomybės kovų savanorių pagerbimo iškilmės ir Atminimo lentos Papilio valsčiaus Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Vyčio kryžiaus kavalieriams atidengimas Papilyje prie Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčios. Renginys nemokamas.

Liepos mėn. 28 d. 16.00 val. Popietė „Vabalninkiečiai – Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ Vabalninko skyriaus naujose patalpose (B.Sruogos g. 3, Vabalninkas). Renginys nemokamas.

Liepos mėn. 2, 9, 16,  23, 30 d. (sekmadieniais) edukaciniai užsiėmimai šeimoms „1918-1941 m. Biržai. Žmonės ir įvykiai“ Biržų krašto muziejaus ekspozicijų salėse. Užsiėmimuose bus supažindinama su 1918-1941 m. Biržais ir juose gyvenusiomis ryškiomis asmenybėmis. (Biržų krašto muziejus „Sėla“, J. Radvilos g. 3, Biržai). Būtina išankstinė registracija, tel. (8 450) 33390, mob. 8 655 43845. Kaina asmeniui – 1,50 eur.

Paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“ (Iš Nacionalinio Baltarusijos dailės muziejaus rinkinių). Paroda veiks iki spalio 25 d.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.