Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje

2019-01-05 | Kategorija:
Kada:
2019-01-05, 11:30 – 2019-01-24, 15:00
2019-01-05T11:30:00+02:00
2019-01-24T15:00:00+02:00

Sausio 9 d., trečiadienį, 11.30 val. „Mono arba stereo“ erdvėje vyks kūrybinės dirbtuvės su Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniais „Piešiame Sausio 13-ajai“.

Sausio 9 d., trečiadienį, 15.00 val. Mokymų klasėje vyks kompiuterinio raštingumo pamoka suaugusiesiems.

Sausio 10 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Mokymų klasėje vyks kompiuterinio raštingumo kursai suaugusiesiems.

Sausio 11 d., penktadienį, 12.00 val. „Mono arba Stereo“ erdvėje vyks režisierės Giedrės Žickytės dokumentinio kino filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra. Įėjimas laisvas.

Sausio 14 d., pirmadienį, 15.00 val. jaunimo erdvė „Mono arba stereo“ kviečia į renginį „Sausio 13-oji kitaip“: organizuojama išvyka į LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503 kuopą Pasvalyje.

Sausio 16 d., trečiadienį, 15.00 val. Mokymų klasėje vyks kompiuterinio raštingumo pamoka suaugusiesiems.

Sausio 17 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Mokymų klasėje vyks kompiuterinio raštingumo kursai suaugusiesiems.

Sausio 23 d., trečiadienį, 15.00 val. Mokymų klasėje vyks kompiuterinio raštingumo pamoka suaugusiesiems.

Sausio 24 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Mokymų klasėje vyks kompiuterinio raštingumo kursai suaugusiesiems.

 

Kaimo bibliotekose

Sausio 11 d., penktadienį, 10.00 val. Krinčino kaimo bibliotekoje vyks pamoka 3 ir 4 klasių mokiniams „Knygų delnuose mūsų svajonės“. Skirta pagerbti mažuosius skaitytojus už aktyvią ir kūrybinę veiklą. Organizuoja Krinčino biblioteka ir Krinčino Antano Vienažindžio vardo mokykla.

Sausio 11 d., penktadienį, Meškalaukyje vyks Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai: 14.00 val.  daugiafunkcio centro salėje – atminties valanda vaikams „Jų narsą saugosim širdy“ (organizuoja biblioteka ir daugiafunkcis centras); 16.00 val. Meškalaukio bibliotekoje – filmo „Mes dainuosim“ peržiūra.

Sausio 11 d., penktadienį, 16.00 val. Norgėlų kultūros namuose vyks popietė „Sausio 13-oji – Laisvės ir Vienybės simbolis“ . Organizuoja Norgėlų kaimo biblioteka, PKC Norgėlų skyrius, Norgėlų daugiafunkcis centras.

Sausio 11 d., penktadienį, 15.00 val. Žilpamūšio kaimo bibliotekoje vyks vaikų eilėraščių apie Tėvynę skaitymas, skirtas Sausio 13-ajai. Organizuoja Žilpamūšio kaimo biblioteka.

Sausio 11 d., penktadienį, 15.00 val. Krinčino kaimo bibliotekoje vyks filmo peržiūra „Sausio 13: istoriniai garso įrašai ir vaizdai“. Organizuoja Krinčino kaimo biblioteka.

Sausio 11 d., penktadienį, 15.00 val. Grūžių kaimo bibliotekoje vyks Laisvės gynėjų dienai skirta valandėlė „Nenugalėti”.

Sausio 11 d., penktadienį, 15.00 val. Gulbinėnų kaimo bibliotekoje vyks vaidybinio pilnametražio filmo „Mes dainuosim“ peržiūra, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti. Organizuoja Gulbinėnų kaimo biblioteka, Gulbinėnų bendruomenė.

Sausio 11 d., penktadienį, 15.00 val. Nairių kaimo bibliotekoje vyks renginys „Krauju aplaistytas kelias į laisvę“. Koncertuos Radviliškio rajono Kirnaičių folklorinis ansamblis. Veiks paroda Sausio 13-osios įvykiams prisiminti. Organizuoja Nairių kaimo biblioteka, PKC Nairių skyrius, Nairių bendruomenė.

Sausio 11 d., penktadienį, 16.00 val. Diliauskų kaimo bibliotekoje vyks Lietuvos gynėjų dienai paminėti skirta popietė ,„Amžinai atminti“.

Sausio 12 d., šeštadienį, 18.45 val. prie Joniškėlio kultūros namų degs Laisvės laužai. Organizuoja PKC Joniškėlio skyrius ir Joniškėlio miesto biblioteka.

Sausio 13 d., sekmadienį, 10.15 val. Joniškėlio miesto bibliotekoje vyks vaidybinio filmo „Mes dainuosim“, skirto Sausio 13-osios aukoms atminti, peržiūra. Organizuoja Joniškėlio miesto biblioteka.

Sausio 13 d., sekmadienį, 12.00 val. Pušaloto parapijos arbatinėje vyks Sausio 13-ajai skirta poezijos popietė „Prisimink skaudžią naktį, joje mes visi – žuvę, išlikę, buvę toli, bet kartu širdimi…”. Organizuoja Pušaloto kaimo biblioteka, Pušaloto bendruomenė.

Sausio 13 d., sekmadienį, 17.00 val. Mikoliškio kultūros namuose vyks Sausio 13-osios minėjimas „Prie atminties laužo”. Organizuoja PKC Mikoliškio skyrius, biblioteka.

Sausio 18 d., penktadienį, 15.30 val. Gulbinėnų kaimo bibliotekoje vyks popietė vaikams –  stalo žaidimas „Visa Lietuva“. Organizuoja Gulbinėnų kaimo biblioteka ir Gulbinėnų daugiafunkcis centras.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.