Muzikos ir meno mokyklų „Birželio muzikos festivalis“ Ilzenbergo dvare

2018-05-08 | Kategorija:
Kada:
2018-06-02, 08:00 – 2018-06-23, 23:00
2018-06-02T08:00:00+03:00
2018-06-23T23:00:00+03:00

Kviečiame į I-ąįį muzikos ir meno mokyklų „Birželio muzikos festivalį“  Ilzenbergo dvare.

Rokiškio rajone, prie Latvijos sienos esantis Ilzenbergo dvaras puoselėja ne tik senąsias dvarų kultūros tradicijas. Jame atgaivintas ir dvaro ūkis, šiandien jau sertifikuotas kaip ekologinis ūkis, pats vietoje iš išaugintos žaliavos gaminantis natūralius, sveikus maisto produktus.

Ilzenbergo dvare atkuriama tradicinė dvaro kultūra – meno, literatūros, pažangių ūkininkavimo formų visuma. 

Ilzenbergo dvare organizuojami koncertai, kultūriniai festivaliai, skirti pamatinių vertybių,- Meilės, Harmonijos, Dvariškumo,- kaimiškoje vietovėje skatinimui, kurios šiandien taip reikalingos Lietuvos regionams ir jų integracijai į pasaulietišką Lietuvą:

Meilė  – meilė darbui ir žmogui, menui ir istorijai;

Harmonija – darbas harmonijoje su gamta (natūraliu būdu, ekologiškai auginami produktai) ir harmonija tarp čia gyvenančių ir visos Europos žmonių;

Dvariškumas – pagarba isotrijai, siekiant atkurti tikrą, gyvenantį ir dirbantį dvarą, ir jame 500-us metų gyvavusias veiklas, tradicijas, kultūrinį gyvenimą.

Birželio muzikos festivalio Ilzenbergo dvare tikslas –  skatinti ir plėtoti muzikos ir meno mokyklų kultūrinio bendradarbiavimo galimybes, ugdyti jaunųjų atlikėjų profesionalumą, suteikiant jauniesiems talentams  galimybę pasirodyti istorinėje, kultūrinėje, reprezentacinėje ir gražioje dvaro erdvėje.

Kiekvieną birželio šeštadienį  paruoštas koncertines programas,  tinkančias dvaro aplinkai, pristatys  Kupiškio, Anykščių, Biržų, Rokiškio muzikos bei meno mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Festivalio pagrindinis organizatorius Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla.

Ilzenbergo dvaras ir ūkis – pripažinta patraukliausia Lietuvos dvariškos kultūros ir sveiko maisto turizmo vietovė 2017. 

Ilzenbergo dvaras, nors ir yra privatus dvaras, tačiau atviras visiems ištisus metus, prižiūrimas ir tvarkomas  už nedidelį parko lankymo mokestį 3 Eur asmeniui.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.