Liepos mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-07-04 | Kategorija:
Kada:
2018-07-04 – 2018-07-31 visą dieną
2018-07-04T00:00:00+03:00
2018-08-01T00:00:00+03:00

Liepos 5-6 d. renginiai, skirti Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo) dienai

Liepos 5 d.

16.30 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus inicijuoto projekto – tarptautinės parodos „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“, skirtos Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybių 100-mečiams, pristatymas.

Paroda parengta lietuvių ir latvių kalbomis, eksponuojamos eksponatų kopijos iš 29 Lietuvos ir Latvijos  atminties institucijų ir 6 privačių archyvų bei kolekcijų.

(Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji parodų salė). Renginio trukmė 1 val.

 

Liepos 6 d.

12.30 val. Laimono Šepečio fotografijų parodos „50 akimirkų“ atidarymas.

(Biržų krašto muziejus „Sėla“, mažoji parodų salė). Renginio trukmė 1 val.

 

14 val. Kilnojamos parodos iš muziejaus fondų, skirtos atkurtos Lietuvos 100-mečiui ir Biržų aviacijos klubo 50-ečiui, pristatymas. (Biržų aviacijos klubas). Renginio trukmė 3 val.

 

21.00 val. giedame Tautinę giesmę kartu su Lietuvos „Dainų švenčių“ alumnais ir pasaulio Lietuviais. (Biržų pilies kieme). Renginio trukmė 1 val.

Liepos 27 d.

16.30 val. Vidmanto Valiušaičio knygų „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savojoje istorijoje“ ir „Valiušaičiai 400 metų istorijoje“ pristatymas.Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė. Renginio trukmė 2 val.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Liepos mėn. Skarelių paroda „Gėlės mamai“ (iš Adelės Karaliūnaitės kolekcijos).

Liepos mėn. paroda „Priešgaisrinė sauga vaikų akimis“.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Kirkilų amatų centre:

,,Pasiruoštuvės žiemai“ kartu su tradicinių amatų meistre Zita Kumpeliene:

Liepos 13 d.  13.00 – Juostų audimas. Vytines ir aukštaitiškos pintinės juostos.

Liepos 14 d. 13.00 – Šiaudinių sodų pynimas. Tinkamai šiaudų paruošimas žiemai, pynimo pagrindai.

Liepos 15 d. 10.00 – Veltinių vėlimas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.