Lapkričio renginiai Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje

2018-11-05 | Kategorija:
Kada:
2018-11-05, 16:15 – 2018-11-29, 17:15
2018-11-05T16:15:00+02:00
2018-11-29T17:15:00+02:00

Lapkričio 9 d., penktadienį, 14.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks susitikimas su žurnaliste, Interneto žiniasklaidos asociacijos vadove Aiste Žilinskiene, tema „Socialinės medijos: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Renginį remia Lietuvos kultūros taryba.

Lapkričio 14 d., trečiadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos „Mono arba Stereo “ erdvėje vyks dokumentinio kino filmo „Aš pakalbėsiu už tave“ peržiūra. „Aš pakalbėsiu už tave“ – tai septynios istorijos, pasilikusios sovietinių nusikaltimų gedulo ir laisvės pergalių euforijos paribyje. Jos leidžia mums betarpiškai pažinti ir prisidėti prie sudėtingo mūsų istorijos laikotarpio. Garsūs rezistentai: kunigas Julius Sasnauskas, Algirdas Statkevičius, o taip pat buvę operatyvininkai KGB darbuotojai Danas Arlauskas, Vytautas Urbonas dalijasi iki šiol nežinomomis gyvenimo detalėmis ir dar kartą leidžia prisiminti paskutinį sovietinį okupacijos dešimtmetį Lietuvoje.

Lapkričio 15 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks istoriko Juozo Brazausko knygos  „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ pristatymas. Pristatyme dalyvaus: knygos autorius, istorikas Juozas Brazauskas, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė, mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė, bibliotekininkė, visuomenės veikėja Albina Saladūnaitė, istorikas, aktorius Donatas Juzėnas. Bus galimybė įsigyti autoriaus knygą.

Lapkričio 26 d., pirmadienį, 16.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks dzūkiškai lietuviškas vakaras „Žodelei nuok vajynelių“. Dalyvaus poetas, asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ vadovas Juozas Žitkauskas ir bardė, dainų autorė ir atlikėja Akvilė Vervečkaitė-Rubikienė. Vakaro metu skambės eilės dzūkų, žemaičių, pasvaliečių tarme ir bendrine lietuvių kalba. Bus galima įsigyti „Dzūkų kalendorų 2019“, J. Žitkausko eilėraščių knygų ir kt.

Lapkričio 27 d., antradienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos „Mono arba Stereo “ erdvėje bus rodomas rež. A. Multan vaidybinis filmas apie M. K. Čiurlionį „Laiškai Sofijai“.

 

TAU studentams skirti renginiai

Lapkričio 5 d., pirmadienį, 11.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks „Senjorų dienų internete“ renginys apie e-sveikatą.

Lapkričio 6 d., antradienį, 9.30 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyks darželio-lopšelio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažintinė ekskursija į vaikų erdvę „Sveika, biblioteka“ ir 3D spausdintuvo pristatymas.

Lapkričio 6 d., antradienį, 16.00 val. Krinčino bibliotekoje vyks paskaita „ Alavijo nauda sveikatai ir grožiui“. Ves lektorė Gitana Tugaudienė. Organizuoja Krinčino biblioteka, Krinčino bendruomenė.

Lapkričio 6 d., antradienį, 9.30 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekoje vyks darželio-lopšelio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų, pažintinė ekskursija į Vaikų erdvę „Sveika, biblioteka“ ir 3D spausdintuvo pamokėlė.

Lapkričio 6 d., antradienį, 11.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks „Senjorų dienų internete“ renginys apie e-laisvalaikį.

Lapkričio 7 d., trečiadienį, 11.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks „Senjorų dienų internete“ renginys apie e-paslaugas

Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 11.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks „Senjorų dienų internete“ renginys apie e-saugumą.

Lapkričio 9 d, penktadienį, 19.00 val. Krinčino kultūros namų salėje vyks romansų ir poezijos vakaras „Po Paryžiaus dangumi“. Organizuoja PKC Krinčino skyrius, biblioteka.

Lapkričio 9 d., penktadienį, 11.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks „Senjorų dienų internete“ renginys apie e-bendravimą

Lapkričio 14 d., trečiadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks kompiuterinio ir informacinio raštingumo pamoka pažengusiems.

Lapkričio 15 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks mokymai suaugusiems „Planšetiniai kompiuteriai: pažink ir naudok“.

Lapkričio 21 d., trečiadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks kompiuterinio ir informacinio raštingumo pamoka pažengusiems.

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks mokymai suaugusiems „Planšetiniai kompiuteriai: pažink ir naudok“.

Lapkričio 23 d., penktadienį, 10.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks Suaugusiųjų mokymosi savaitės uždarymo renginys – seminaras suaugusiųjų švietimo specialistams „Mokymosi galimybės“. Renginys skirtas suaugusiųjų Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“

Lapkričio 27 d., antradienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos „Mono arba Stereo “ erdvėje bus rodomas  rež. A. Multan vaidybinis filmas apie M.K. Čiurlionį „Laiškai Sofijai“.

Lapkričio 28 d., trečiadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks kompiuterinio ir informacinio raštingumo pamoka pažengusiems.

Lapkričio 29 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks mokymai suaugusiems „Planšetiniai kompiuteriai: pažink ir naudok“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.