Lapkričio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2017-10-31 | Kategorija:
Kada:
2017-11-01 – 2017-11-30 visą dieną
2017-11-01T00:00:00+02:00
2017-12-01T00:00:00+02:00

Lapkričio 7 d. 14 val. Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleivių meno darbų parodos „100 pasaulio metų“ atidarymas. Biržų „Saulės“ gimnazijos 100-mečiui paminėti. Didžioji parodų salė.

Lapkričio mėn. Godos Balbieriūtės akvarelės ir piešinių paroda „Augalai ir grybai“. Mažoji parodų salė.

Lapkričio mėn. Nijolės Brazdžiuvienės šilkografijos paroda. Muziejaus Vabalninko skyrius.

Lapkričio18 d. 12.00 val. kūrybinės dirbtuvės „Šiaudinių sodų pynimas“. Biržų krašto muziejus „Sėla“

Lapkričio 25 d. 10 val. Atminimo kelionė  Vilniaus konferencijos dalyvių, Biržų krašto atstovų, pėdsakais. Išvykimas iš Biržų pilies aikštelės.

Lapkričio 25 d. 16 val. Biržų ir Pasvalio rajonus atstovavusių 1917 m. Vilniaus konferencijos delegatų pristatymas. Dalyvaus muziejininkai iš Pasvalio krašto muziejaus. Pilies arsenalo salė.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.