Laisvės gynėjų dienos ,,(Ne)sušaudytos širdys“ renginiai

2019-01-07 | Kategorija:
Kada:
2019-01-11, 08:00 – 2019-01-13, 15:00
2019-01-11T08:00:00+02:00
2019-01-13T15:00:00+02:00

Sausio 11 d. (penktadienis)

 

8.00 val. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Kviečiame languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

16.00 val. Literatūrinė – muzikinė popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai, Kvetkų bendruomenės namuose.

18.00 val. Kino filmas „Tarp pilkų debesų“ Biržų kultūros centre (bilieto kaina 5 Eur).

 

Sausio 12 d. (šeštadienis)

 

12.00 val. Sausio 13-osios minėjimas „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje. Pokalbiai. Muzika. Knygos. 

Dalyvauja Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro Žvalgybos kursų ekspertas, viršila Ernestas Kuckailis ir Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vado pavaduotojas karybai Valerijus Šerelis.

 

Sausio 13 d. (sekmadienis)

 

10.00 val. Tradicinis Sausio 13-osios Pagarbos bėgimas, organizuojamas Panevėžio apskrities Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-osios kuopos ir KASP 509 lengvųjų pėstininkų kuopos.  Bėgimo trasa: Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla – Lietuvos partizanų kapas Biržuose, Švyturio g. – Biržų centrinė aikštė, paminklas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę.

Kviečiame prisijungti visus norinčius!

10.30 val. Sausio 13-osios Pagarbos bėgimo dalyvių sutikimas prie Žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę paminklo miesto aikštėje. Gėlės, žvakutės.

11.00 val. Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, pamaldos Laisvės gynėjams paminėti Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

14.00 val. Popietė „Te iškovota laisvė neužmirštuolės žiedu žydi“ Vabalninko kultūros namuose.

15.00 val. Koncertas „Dainuojame Lietuvai“ Ramongalių bendruomenės namuose.

 

Visą savaitę iki sausio 13 d. kviečiame ateiti į Biržų krašto muziejų „Sėla“, į arsenalą, kur galėsite užrašyti ir palikti saugoti savo prisiminimus apie Sausio 13-osios įvykius, pabendrauti prie arbatos puodelio su muziejaus darbuotojais. Jei nerastumėte laiko užeiti į muziejų, siųskite prisiminimus apie tragiškąjį 1991 m. sausį el.paštu d.bekeriene@birzumuziejus.lt. Rašykite patys ir paraginkite kitus, tegul mūsų užrašyta istorija išlieka ateities kartoms.

 

Renginius organizuoja:

Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Biržų kultūros centras ir skyriai, Biržų krašto muziejus „Sėla“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.