Laisvės gynėjų dienos ,,Mūsų laisvės sausis“ renginiai

2018-01-08 | Kategorija:
Kada:
2018-01-12 – 2018-01-14 visą dieną
2018-01-12T00:00:00+02:00
2018-01-15T00:00:00+02:00

Sausio 12 d. (penktadienis)

8.00 val. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Kviečiame dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

15.30 val. Tradicinis Sausio 13-osios pagarbos bėgimas, organizuojamas Panevėžio apskrities Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-osios kuopos. Bėgimo trasa: Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla – partizanų memorialas Biržuose, Švyturio g. – Biržų centrinė aikštė, paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Kviečiame prisijungti visus norinčius!

16.00 val. Žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę  pagerbimas prie paminklo miesto centrinėje aikštėje.

 Sausio 13 d. (šeštadienis)

11.00 val. Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

13.00 val.  Meninė programa „Geležis prisisunkia drėgmės“ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje. Dalyvaus Lietuvos bardas Jonas Baltokas (Klaipėda). Jonas Baltokas – dainų autorius ir atlikėjas, daugelio muzikos festivalių dalyvis, internetinės Lietuvos bardų bendruomenės dpoezija.lt įkūrėjas.

Sausio 14 d. (sekmadienis)

11 val. Pamaldos, skirtos Laisvės gynėjams paminėti Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Sausio mėnesį Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriuje veiks paroda „Šiandienos stiprybė – praeities istorijoje“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

Renginius organizuoja:

Biržų rajono savivaldybė

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.