Kovo mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-02-27 | Kategorija:
Kada:
2018-03-02, 17:00 – 2018-03-25, 18:00
2018-03-02T17:00:00+02:00
2018-03-25T18:00:00+03:00

Kovo 2 d. 17 val. Dainoros Pociūtės knygos „Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos“ pristatymas. Biržų pilies arsenalas.

Kovo 9 d.  18 val. Ansamblio „CordAria“ (Lietuva-Austrija) koncertas „Biagio Marini pėdomis“. Pilies rūmai. Bibliotekos salė.

Kovo 10 d. 14 val. knygos „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis“ pristatymas. Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didžioji parodų salė.

Kovo 10 d. 16 val. Ansamblio „Duo commovendo“ (Lietuva-Austrija) koncertas „Žymiausios pasaulyje smuiko sonatos – Corelli op. 5“. Pilies rūmai. Bibliotekos salė.

Kovo 11d. 14 val. Ansamblio „Viatoribus“ (Šveicarija) koncertas „La Primavera – ama, balla e canta“ (Pavasaris – mylėk, šok ir dainuok). Pilies rūmai. Bibliotekos salė.

Kovo 17 d. 12 val. Biržų krašto tautodailininkų parodos atidarymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didžioji parodų salė.

Kovo 25 d. 19 val. ansamblio „Duo Barocco“ (Lietuva) programa Francois Couperin. „Lecons de tenebres“ (Sutemų skaitiniai).  Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Kovo 10 d. 11 val. knygos „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis“ pristatymas. Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms.

Kovo mėn. Reginos Vilimienės rankdarbių paroda „Mezginių raštai mena…“, skirta Veronikai Šleivytei atminti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.