Kovo mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2019-02-28 | Kategorija:
Kada:
2019-03-02, 12:00 – 2019-03-23, 18:00
2019-03-02T12:00:00+02:00
2019-03-23T18:00:00+02:00

Kovo 2 d. 12.00 val. popietė su Meškiuku Rudnosiuku šeimoms su vaikučiais. Biržų krašto muziejus „Sėla“, I a. ekspozicijų salė. Renginio trukmė 1 val.

Kovo 2 d. 15 val. literatūros ir muzikos popietė „Lietuvių kalba – tiltas, jungiantis viso pasaulio lietuvius“, skirta Lietuvių kalbos dienoms,  Pasaulio lietuvių metams bei poeto B. Brazdžionio viešnagės Biržuose 30-osioms metinėms. Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė. Renginio trukmė 1,5 val.

 

Kovo 3 d. 15 val. popietė „Žvirblių koncertas“. Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė. Bilietai parduodami Muziejaus kasoje, kaina 6 €. Renginio trukmė 1,5 val.

 

Kovo 6 d. 17.30 val. fotomenininkės Lilijos Valatkienės kūrybos vakaras: parodos ir knygos „Išrinktieji“ pristatymas ir edukacija „Sudėliok meną“ bei dailininko, skulptoriaus ir fotografo,  Vilniaus dailės akademijos dėstytojo Viktoro Binkio tapybos darbų parodos ILIUZIJA ir KELIAS atidarymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, parodų salės. Renginio trukmė 2 val.

Kovo 8 d. 16.30 val. parodos „Slaptasis Biržų miesto archyvas“, skirtos Magdeburgo teisių  Biržų miestui suteikimo 430-osioms metinėms (iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ir Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių) pristatymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, kunigaikščių Radvilų salė. Renginio trukmė 1 val.

 

Kovo 11 d. 12.00–16.00 val. Interaktyvus Muziejaus lankymas (nemokamai).

 

Senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose 2019“ koncertai (nemokami)

 

Kovo 11 d. 16 val. šventinis koncertas. Festivalio „Baroko pavasaris Biržuose 2019“  atidarymas. „NIKO“ (Naujų idėjų kamerinio orkestro) styginių kvarteto ir Vilimo Norkūno (klavesinas) koncertas „Laisvės kalba“ (Augusta Jusionytė (smuikas), Dalia Simaška (smuikas), Julija Ivanova (smuikas, altas), David Dumčius (violončelė). Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salė.  Renginio trukmė 1,5 val.

 

Kovo 17 d. 16 val. ChristopherBerensen (Vokietija-Australija) „Ispaniškos klavesino šaknys“. Klavesino rečitalis. Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio bibliotekos salė. Koncerto  trukmė 1,5 val.

 

Kovo 21 d. 18 val. senosios muzikos ansamblis „Rosamundi“ (Šveicarija) „TheSunandtheMoon“ („ Saulė ir mėnulis“). JohnMartling (balsas, liutnia), Emma-LisaRoux (balsas, liutnia), Darina Ablogina (balsas, flautotraverso). Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salė. Koncerto trukmė 1,5 val.

 

Kovo 23 d. 16 val. senosios muzikos ansamblis „Viatoribus“ (Šveicarija) „CumViatoribusadDaniam“ („ Drauge su Viatoribus į Daniją“). MirjamStriegel (sopranas), KatharinaHaun (cinkas), PhillipBoyle (barokinis tromobonas), JohnMartling (liutnia). Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salė. Koncerto trukmė 1,5 val.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje

Naujų dovanotų eksponatų paroda „Tiltas tarp praeities ir dabarties“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.