Gruodžio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2017-11-30 | Kategorija:
Kada:
2017-12-01, 10:00 – 2017-12-30, 19:00
2017-12-01T10:00:00+02:00
2017-12-30T19:00:00+02:00

Gruodžio 7 d. 11 val. Projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ pristatymas visuomenei. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius.

Gruodžio 9 d. 12 val. Amatų kūrybinės dirbtuvės „Šiaudinių sodų pynimas“.

Gruodžio 15 d. 16.30 val. Istorikės prof. dr. Raimondos Ragauskienės monografija „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab. – XVII a.)“. Pilies arsenalo salė.

Gruodžio 16 d. 12 val. Prakartėlių (keramikos darbai) iš Italijos parodos atidarymas.

Parodos:

Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleivių meno darbų paroda „100 metų po Saule“. Didžioji parodų salė. Iki gruodžio 30 d.

Godos Balbieriūtės piešinių ir akvarelės paroda „Augalai ir grybai“. Mažoji parodų salė. Iki gruodžio 30 d.

Dalios Skučaitės popieriaus karpinių paroda „Pirmosios snaigės Vabalninkui“. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius.

Edukacinė pamoka moksleiviams „Adventas – stebuklingos ramybės ir rimties metas“.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.