Gruodžio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-12-01 | Kategorija:
Kada:
2018-12-02, 14:31 – 2018-12-31, 19:00
2018-12-02T14:31:00+02:00
2018-12-31T19:00:00+02:00

Dėl atlikėjos ligos pasikeitė koncerto „Vivaldi. Keturi metų laikai“ laikas. Koncertas vyks ne gruodžio 14, o gruodžio 21 d. 17 val. Biržų pilies rūmai, Bibliotekos salė. Renginio trukmė 1,5 val. 

Viktorijos Čepinskienės (smuikas) ir Giedrės Špečkauskaitės (fortepijonas) koncertas A. Vivaldi „Metų laikai”.

 
  Gruodžio 19 d. 17.30 val. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ leidinio „Biržų istorijos apybraižos II”. Biržų krašto muziejus „Sėla“, pilies arsenalo salė. Renginio trukmė 1 val.

Gruodžio  19 d. 18.30 val. koncertas PARIBIAI (lietuvių ir lenkų kūrybinės sąsajos). Biržų pilies rūmai, Bibliotekos salė. Renginio trukmė 1,5 val.

 

Gruodžio mėnesį Vytauto Jackevičiaus jubiliejinė tapybos darbų paroda. Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji parodų salė.

 

Gruodžio mėnesį paroda iš Muziejaus rinkinių „Valstybės simboliai – vėliava, herbas, himnas“. Biržų krašto muziejus „Sėla“, mažoji parodų salė.

 

 

Gruodžio 8 d. 12.00 val. šiaudinių eglutės žaisliukų dirbtuvės su tradicinių amatų meistre Zita Kumpeliene. Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė. Renginio trukmė 3 val. Organizuoja Kirkilų amatų centras.

 

Vabalninko skyriuje

Nuo gruodžio 18 d. naujai dovanotų eksponatų paroda „Tiltas tarp praeities ir dabarties“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.