Gegužės mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (patikslinta)

2018-05-02 | Kategorija:
Kada:
2018-05-02, 07:17 – 2018-05-27, 18:00
2018-05-02T07:17:00+03:00
2018-05-27T18:00:00+03:00

Gegužės 2 d. d. 17.30 val. Senųjų dokumentų rinkinio „Kuršo aktai. Acta Curoniae“ pristatymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė. Renginio trukmė – 1,5 val.

Gegužės 4 d. 16.30 val. Ingės Lukšaitės knygos „Kai tikėjimas keitė pasaulį…. Reformacija Lietuvoje“ pristatymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kunigaikščių Radvilų salė. Renginio trukmė – 1,5 val.

Gegužės 5 d. 12 val. Vydo Vareikos ir Vyto Jarecko kūrybinių darbų parodos atidarymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didžioji parodų salė. Renginio trukmė – 1 val.

Gegužės 5 d. 13 val. Jolantos Tauraitės lėlių parodos „Štai ir aš“ atidarymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ mažoji parodų salė. Renginio trukmė – 1 val.

Gegužės 6 d. 16 val. Agnės Petruškevičiūtės vargonų rečitalis „Skambantys skliautai“. Biržų evangelikų reformatų bažnyčia. Koncerto trukmė – 1 val.

Gegužės 12 d. 20 val.  Interaktyvus komiškas senosios muzikos spektaklis „Šv. Genezijaus trupė keliauja į Europą“ (Lietuva, Ispanija). Rež. Adrian Schvarzstein (Ispanija). Biržų pilies rūmai, Bibliotekos salė. Koncerto trukmė – 1 val.

Gegužės 13 d. 16 val. Ansamblio „Rygos miesto obojininkai“ (Latvija) koncertas „Hautbois dans l’amour“ (Meilės obojus). Biržų pilies rūmai, Bibliotekos salė. Koncerto trukmė – 1 val.

Gegužės 19 d. 19 val. „Nakties muziejuje“ renginys „Ateik, išbandyk, pasimatuok…“. Biržų krašto muziejus „Sėla“. Renginio trukmė – 5 val.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Skarelių paroda „Gėlės mamai“ (iš Adelės Karaliūnaitės kolekcijos).

Gegužės 22 d. 14 val. Žolininkės Adelės Karaliūnaitės paskaita „Vaistinėlė ant  palangės“. Renginio trukmė – 1,5 val.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.