Gedulo ir vilties dienos atminties renginiai

2018-05-28 | Kategorija:
Kada:
2018-06-14 – 2018-06-15 visą dieną
2018-06-14T00:00:00+03:00
2018-06-16T00:00:00+03:00

Birželio 14 d. (ketvirtadienis)

18.00 val. susirinksime Šv. Mišioms Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

19.00 val. eidami Rotušės, Kęstučio gatvėmis link trėmimų  vietos – buvusios geležinkelio stoties Kęstučio g.– trumpam stabtelsime prie tremtinių namų.

19.30 val. vieningai mūru sustoję prie koplytstulpio tremtiniams giedosime tautos himną, padėsime gėles, degsime atminimo žvakes, sakysime atminimo kalbas.

20.00 val. nuskambės „Išvežtųjų giesmės“, meninė kompozicija, parengta tremtinių palikuonių ir giminaičių.

„Didžiausias skanėstas – duonos riekelė“ (Aleksandras ir Adelė Kupriai). Vakarienės (agapės) metu pabendrausime, dainuosime savo tėvynės dainas, įsiamžinsime 100-mečio fotografijoje.

Gerbiami tremtiniai, šią išskirtinę ir atmintiną dieną pakvieskite savo vaikus, anūkus, proanūkius, giminaičius, šeimos draugus ir bičiulius, mielus širdžiai pažįstamus pasibūti kartu. JEI ŠIĄ DIENĄ PAJUSIME BUVIMO KARTU GALIĄ, NEBUS JĖGOS, KURI PALAUŽTŲ. MUS JUNGIA NEATŠAUKIAMA TIESA – ESU TREMTIES VAIKAS.TEBŪNIE TAI PERDUOTA PER KRAUJĄ, ATMINTĮ, PER ŠIRDĮ.

Perduokite naujai kartai savo liudijimus, tai ką patys patyrėte, išgyvenote ar girdėjote. Tegul jūsų atžalos taps  trauminės istorijos atminties saugyklomis. Įdėmiai žvelgdami į savo šalies ir giminės istoriją, jie atpažins giminės kodą lyg raktinį žodį – paženklinti – tremties žyme…

Birželio 15 d. (penktadienis)

14.00 val. Tradicinis susitikimas Užušiliuose prie paminklo mokytojams tremtiniams.

 

Organizatoriai:       

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų skyrius

Biržų rajono savivaldybė

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Lietuvos šaulių sąjungos Biržų kuopos šauliai

Biržų kultūros centras

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.