Europos paveldo dienų 2018 „Atraskime Šimtmečio paveldą“ renginiai Biržuose

2018-09-03 | Kategorija:
Kada:
2018-09-14, 11:00 – 2018-09-15, 15:00
2018-09-14T11:00:00+03:00
2018-09-15T15:00:00+03:00

2018 m. rugsėjo 14 d. 11 val. Filmukų konkurso moksleiviams „Tarpukario Lietuvos atspindžiai aplink Tave“ baigiamasis renginys: filmukų peržiūra, dalyvių apdovanojimai.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje.

 

2018 m. rugsėjo 14 d. 12 val. Viktorina „Tarpukario Biržai. Miestas ir žmonės“ . Žinių viktorina moksleiviams, visuomeninių organizacijų, religinių ir kaimų bendruomenių atstovams apie Biržų krašto kultūrinį, politinį, visuomeninį gyvenimą  1918 – 1940 m.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje.Viktoriną veda Dalius Mikelionis.

 

2018 m. rugsėjo 14 d. 16.30 val. Ekskursija „Modernėjantys tarpukario Biržai“. Susipažinsime su Modern (Art deco, Bauhaus) stiliumi, jo bendrais bruožais ir ypatumais, bei visoje Lietuvoje žinomais, Biržuose kūrusiais architektais.

Ekskursija prasideda Valstybinės mokesčių inspekcijos mašinų stovėjimo aikštelėje (Kęstučio ir Rotušės gatvių kampas.) Ekskursiją veda Dalius Mikelionis.

 

2018 m. rugsėjo 15 d. 10 val. Tradicinė Europos paveldo dienoms skirta kelionė autobusu „Šimtmečio ženklai aplink Biržus“.Pagrindiniai numatyto maršruto punktai: Biržai – Pabiržė –  Kraštai– Gulbinai – Gulbinėnai – Likėnai. Ieškosime Tarpukario Lietuvos modernėjimą menančių ženklų, aplankysime generolui Kaziui Ladygai priklausiusį Gulbinėnų dvarą, o kelionę pabaigsime atgaivindami jėgas Likėnų sanatorijos parke.Norinčius keliauti kviečiame registruotis iki Rugsėjo 13 d. tel. (8 450) 33390, mob.  8 655 57738.

 

Europos paveldo dienas Biržuose organizuoja Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Biržų raj. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (paveldosaugos) Dalius Mikelionis.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.