Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ renginiai, skirti Atkurtos Lietuvos 100-mečiui ir Biržų muziejaus 90-mečiui

2018-02-02 | Kategorija:
Kada:
2018-02-15, 11:00 – 2018-02-16, 16:00
2018-02-15T11:00:00+02:00
2018-02-16T16:00:00+02:00

Vasario 15 d.

11.00 val. Muziejaus 90-ies metų jubiliejaus šventė. Konferencija „Lietuvos muziejai – Vasario 16-osios kūdikiai“ (pilies arsenalo salė)

15.00 val. Šimtametės Biržų „Saulės“ gimnazijos sveikinimas muziejui: Literatūrinė-muzikinė kompozicija poeto B. Brazdžionio eilėraščių motyvais. Režisierė Loreta Gasiūnaitė (bibliotekos salė)

 Vasario 16 d.

Nuo 9.00  muziejaus dovana lankytojams atkurtos Lietuvos 100-mečio ir muziejaus 90-mečio proga – muziejaus ekspozicijų ir parodų nemokamas lankymas.

Švenčių proga – dvi naujos parodos:

  • „Devyni Biržų muziejaus dešimtmečiai“ (ekspozicijoje „Biržų kraštas Nepriklausomybės metais (1918 – 1940)“)
  • „Lietuvos dailininkų darbai – dovanos Biržų muziejui“ (didžioji parodų salė)

14.00 val. virtuali edukacinė ekskursija  (pasakojimas vaizdais su atraktyviais elementais) „Biržai Nepriklausomybės kovų verpetuose“ (pilies arsenalo salėje).

 

Vasario, kovo mėn.  

  • Edukacinė pamoka mažiesiems ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams „Lietuvos Nepriklausomybę švęskime kartu (kviečiame registruotis, pamokėlės vedamos muziejuje arba išvažiuojamosios mokyklose ir darželiuose).

 

  • Edukacinė pamoka vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems „Biržai Nepriklausomybės kovų verpetuose“ (kviečiame registruotis).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.