Birželio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-05-31 | Kategorija:
Kada:
2018-06-02, 08:00 – 2018-06-30, 09:00
2018-06-02T08:00:00+03:00
2018-06-30T09:00:00+03:00

Birželio 2 – 3 d.

Istorijos pažinimo žygis „Radvilų keliais“. Renginio trukmė 35 val.

Birželio 2 d.

8 val. 50 km. žygio pradžia. Biržų pilies kiemas.

10 val. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-ečio ąžuoliuko išlydėtuvės į Lietuvos 100-mečio parką. Biržų pilies kiemas.

11-11.30 val. (preliminariai) –  Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-ečio ąžuoliuko sodinimas Lietuvos 100-mečio parke (prie Karvės olos).

Birželio 3 d.

8 val. antros dienos žygio pradžia. Biržų pilies kiemas.

 

Birželio 2 d. 11 val.

Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ kūrybinių darbų parodos „Šimtmečio žingsniu“ atidarymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, mažoji parodų salė. Renginio trukmė – 1 val.

Birželio 2 d. 12 val.

Sonatos Vasyliūtės Čepukėnienės tapybos darbų parodos „Viena diena“ atidarymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji parodų salė. Renginio trukmė – 1 val.

 

Birželio 14 – 15 d.

Gedulo ir vilties dienos atminties renginiai:

Birželio 14 d.

18 val. Šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

19 – 21 val. Eisena iki trėmimų vietos – geležinkelio stoties, atminimo kalbos, meninė kompozicija, parengta tremtinių palikuonių ir giminaičių. Buvusios geležinkelio stoties teritorija Kęstučio g.

Birželio 15 d. 14 val. Tradicinis susitikimas Užušiliuose prie paminklo mokytojams tremtiniams. Renginio trukmė 2 val.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Birželio 5 d. 14 val. Adelės  Karaliūnaitės trečioji paskaita “Tūpk bitele ant žiedelio”. Renginio trukmė – 1,5 val.

Skarelių paroda „Gėlės mamai“ (iš Adelės Karaliūnaitės kolekcijos).

Paroda „Priešgaisrinė sauga vaikų akimis“.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Kirkilų amatų centre:

Birželio 16 d. 14.00 val. vantų rišimo popietė. Renginio trukmė – 3 val.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.