Birželio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje ,,Sėla“

2019-06-02 | Kategorija:
Kada:
2019-06-02, 17:41 – 2019-06-30, 18:30
2019-06-02T17:41:00+03:00
2019-06-30T18:30:00+03:00

Birželio 13 d.

15.00–17.30 val. Konferencija „…lemta atgimti ir gyvuoti tik teisingame, iškentėtame žodyje ir nepaperkamoje atmintyje“ (Grigorijus Kanovičius). Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė.

17.30 val. Ofortų ir atvirukų rinkinio „Gyvoji liudytoja. EstherLurie“ paroda-pristatymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalas. Partneriai Kauno žydų religinė bendruomenė.

Birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimas.

10.00 val. Biržų rajono tremtinių vardų skaitymas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę.

17.00 val. Ekumeninės pamaldos prie koplytstulpio tremtiniams.

18.00 val. Atminimo valanda. „Tiesa, kur dega Dievo kibirkštim“ (Bronius Krivickas). Prie koplytstulpio tremtiniams.

Birželio 16 d.

12.30 Žydų gelbėtojų pagerbimo ceremonija: Medelių sodinimas žydų gelbėtojų atminimui buvusio žydų kvartalo teritorijoje (orientacinis adresas – Žemaitės g. 22). Viešas renginys.

13.00 Atminties eisena: Pėsčiųjų eisena nuo buvusio Biržų žydų geto iki Holokausto aukų memorialo Pakamponių miške (turintiems judėjimo negalią bus sudarytos sąlygos važiuoti autobusu). Viešas renginys.

14.30 val. Naujojo memorialo Holokausto aukoms atminti atidengimo ceremonija. (Pakamponių miškas, Paežerių kaimas, Parovėjos seniūnija, Biržų rajonas).

 

Nuo birželio 2d. Žilvino Kropo fotografijų paroda „SAULĖRAŠČIŲ ILIUMINACIJA“. Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji parodų salė.

Birželio mėn. Mariaus Abramavičiaus tapybos paroda „Pasaulis kaip erdvė“. Biržų krašto muziejus „Sėla“, mažoji parodų salė.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Birželio mėn. dviejų Janinos Kubilevičienės šeimos kartų rankdarbių paroda „Dovana miestui ir pavasariui“.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.