Balandžio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-03-29 | Kategorija:
Kada:
2018-04-06, 18:00 – 2018-04-28, 19:00
2018-04-06T18:00:00+03:00
2018-04-28T19:00:00+03:00

Balandžio 6 d. 18 val. Meistriškumo kursų dalyvių koncertas – instrumentinė muzika ir G. Bonancini opera „Griselda“ (kursų vadovai Rūta Vosyliūtė, Vera Otasek,  Vilimas Norkūnas). Biržų pilies rūmas. Bibliotekos salė. Renginio trukmė – 1 val.

Balandžio 15 d. 12 val. Alvydo Šalkausko fotografijų parodos „Lietuva. Nykstantys ir atgimstantys dvarai“ atidarymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, mažoji parodų salė. Renginio trukmė – 1 val.

Balandžio 20 d. 18 val. Vilimo Norkūno klavesino rečitalis „Hortus musicus“ (Muzikinis sodas). Biržų pilies rūmai. Bibliotekos salė. Renginio trukmė – 1 val.

Balandžio 28 d. 16 val. Ansamblio „Il Mondo da va giro“ (Lietuva) koncertas „Per due Bassi“ (Dviem bosams). Biržų pilies rūmai. Bibliotekos salė. Renginio trukmė – 1 val.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Balandžio mėn. Reginos Vilimienės rankdarbių paroda „Mezginių raštai mena…“, skirta Veronikai Šleivytei atminti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.