Balandžio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2019-04-01 | Kategorija:
Kada:
2019-04-05, 17:30 – 2019-04-27, 18:30
2019-04-05T17:30:00+03:00
2019-04-27T18:30:00+03:00

Balandžio 5 d. 17.30 val. Panevėžio fotografų draugijos parodos METŲ FOTOGRAFIJA 18′ atidarymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji ir mažoji parodų salės. Renginio trukmė 1 val.

 

Balandžio 5 d., 19 val. Ansamblio „DuoBarocco“ koncertas „Dievo laikas – pats geriausias laikas“.

Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Saulė Šerytė (mecosopranas), Vilimas Norkūnas (vargonai).

Biržų Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčia. Koncertas nemokamas, trukmė 1,5 val.

 

Balandžio 13 d., 17 val. Vilimo Norkūno (Austrija–Lietuva) vargonų rečitalis „Chroma“ („Spalva”).

Biržų Evangelikų reformatų bažnyčia. Koncertas nemokamas, trukmė 1,5 val.

 

Balandžio 22 d., 19 val. Ansamblio „La harpe de mélodie“ (Prancūzija) koncertas „Dainuojanti arfa“.

CécileBanquey (mecosopranas), VéroniqueMusson–Gonneaud (arfos)

Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio bibliotekos salė. Koncertas nemokamas, trukmė 1,5 val.

 

Balandžio 23–25 d. „Pop’harpe” (Prancūzija) arfų gamybos ir muzikavimo dirbtuvės (užsiregistravusiems iš anksto). Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

 

Balandžio 27 d., 17 val. ClaasHaarders (violadagamba, Vokietija) ir Vilimo Norkūno (klavesinas) koncertas

„Virtuosite de Versailles“ („Versalio virtuoziškumas“). Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio bibliotekos salė.Koncertas nemokamas, trukmė 1,5 val.

 

Balandžio 27 d. 19 val. Jolitos Bernotienės ir Rasos Leonavičiūtės knygos „Karalienės Bonos virtuvė“ pristatymasir karališkos virtuvės valgių degustacija. Biržų pilies rūmai, restoranas „Pilies skliautai“. Renginys mokamas, būtina išankstinė registracija, trukmė – 2 val.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Balandžio mėn. Naujų dovanotų eksponatų paroda „Tiltas tarp praeities ir dabarties“.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.