Istorija ir žmonės:


Susitikimai Čypėnų Respublikoje

2018-05-13 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
  Gegužės 12 dieną visi  buvo kviečiami atvykti į Čypėnus – prisiminti vieną įdomesnių krašto istorijos puslapių – Čypėnų Respublikos sukūrimą. ,,Kaip lietuviai žino, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kadais buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros, taip Biržų krašto žmonių atminty yra išlikusi Čypėnų Respublika“, – sakoma organizatorių kvietime. Žymesnių ...


„Amžiaus kronikos“ autorius. 160-osioms Juozapo Kozakevičiaus gimimo metinėms

2018-04-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Fondas Nr. 112 Dar 1963 metais išleistame leidinyje „Rankraščių rinkiniai“ rašoma apie Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje saugomą Juozapo Kozakevičiaus fondą. Jame yra 7 vienetai (1667 lapai) rankraščių, spaudinių, fotografijų lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Įdomiausi ir vertingiausi – keturi „Amžiaus kronikos“ tomai. Juozapo Kozakevičiaus sudarytoje „Amžiaus kronikoje“ – ne ...


Antanas Strazdas Biržų žemėje

2018-04-17 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Nežinomas poeto portretas 1904–1906 metais Sankt Peterburge buvo leidžiamas literatūros, mokslo ir politikos savaitraštis „Lietuvių laikraštis“. Tai buvo pirmasis legalus lietuvių laikraštis, išėjęs po spaudos draudimo panaikinimo. 1905 metais (Nr. 19–20) jame išspausdintas pasakojimas „Kun. Antanas Strazdas (Drazdauskas)“. Tekstas iliustruotas jauno kunigo Antano Strazdo portretu. Jo savininkas Raseinių bažnyčios ...


Prisimenant buvusį bibliotekos vadovą

2018-04-10 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Nuo kovo pradžios Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Jie būtų šventę 100 metų“, kurioje prisimenami įžymūs Biržų krašto žmonės, gimę 1918 metais, kartu su Lietuva. Vienas iš jų – buvęs dvyliktasis Biržų viešosios bibliotekos direktorius Kostantas Galvelė. Kostantas Galvelė gimė 1918 metų balandžio 8 dieną Pagervėlės ...


Sunkus laisvėjimo kelias (III)

2018-04-10 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 2
Kantrybei išsekus 1935 m. rugpjūčio pabaigoje basliais, šakėmis, o kai kurie ir šautuvais ginkluoti Suvalkijos ūkininkai pradėjo blokuoti kelius. Streikuotojai stabdė produktų tiekimą monopolijoms ir supirkimo punktams. Prasidėjo Lietuvoje, daugiausia Užnemunėje, vykę ūkininkų streikai. Buvo platinami atsišaukimus – iš valdžios reikalaujama perpus sumažinti mokesčius, 5 metams atidėti skolų mokėjimą, ...


Sunkus laisvėjimo kelias (II)

2018-03-30 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
1929 m. krizė 1929-ųjų spalį pasaulį ėmė krėsti didžioji ekonominė depresija.  Niujorko akcijų biržoje kilo panika: staigiai krito akcijų kainos. Milijonai žmonių JAV liko be darbo. 1930 metais, kai dėl politinio spaudimo lietuvišką produkciją nustojo pirkti Anglija ir Vokietija, žemės ūkio klestėjimas nutrūko ir Lietuvoje. Sparčiai nukrito produkcijos supirkimo ...


Aušrininkas, poetas, vertėjas, pedagogas (3). Stanislovo Dagilio 175-osioms gimimo metinėms

2018-03-30 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Rūpėjo jaunimo ateitis Ne vienas poeto amžininkas prisimena, kad Stanislovo Dagilio asmenybė, jo kūryba, knygos traukė jaunimą. Jo sesers Katrės sūnus gydytojas Jokūbas Mikelėnas „Mūsų sparnuose“ rašė: “Kiek jo kuklios jėgos leido, jis šelpė jaunimą, einantį mokslus, kviesdavo didžiosioms šventėms pas jį paviešėti, pasikalbėti. Ir, reikia pripažinti, kartais karštai ...


Sunkus laisvėjimo kelias (I)

2018-03-28 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų šventėm pakiliai ir prasmingai. Pagerbėm tuos, nuo kurių patriotiškumo, ryžto ir atkaklumo turime nepriklausomą valstybę. Prisiminėm jų nuopelnus. Kai kurias tamsesnes anuometinio gyvenimo momentus gal kiek ir papudravome, kad paryškintume ypatingos šventės patosą. Tačiau nesame tiek naivūs, kad nesuprastume, jog okupantų nuniokotame krašte anuomet būta ...


Aušrininkas, poetas, vertėjas, pedagogas (2). Stanislovo Dagilio 175-osioms gimimo metinėms

2018-03-27 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Literatūrinio kelio pradžia Lietuviškų laikraščių dar nebuvo, todėl S. Dagilis rašė Maskvoje ir Peterburge leidžiamiems rusų laikraščiams „Russkij vestnik“, „Golos“, „S. Peterburgskije vedomosti“, „Sovremennije izviestija“. Šie laikraščiai šiandien sunkiai gaunami, todėl tik spėlioti galime, apie ką juose rašė jaučiantis meilę literatūrai, mokslui, savo gimtajam kraštui Sumų gimnazijos mokytojas. Spausdinamus ...


Aušrininkas, poetas, vertėjas, pedagogas (1). Stanislovo Dagilio 175-osioms gimimo metinėms

2018-03-20 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 10
Žymos:
Kiekvieno gyvenimo kelias ir darbai prasideda nuo pradžių pradžios – gimimo. Nuo tėvų ir protėvių, kurių dvasia plevena mumyse. Nuo tėviškės žemės, kurioje žengiame pirmutinius, o dažnai ir paskutiniuosius savo žingsnius. Tokia žemė Stanislovui Dagiliui buvo prie Biržų girios prigludęs nedidelis Mažutiškių kaimelis su keliolika sodybų ir daugiau kaip ...