Istorija ir žmonės:


Kiek svarbi Mintaujos gimnazija Lietuvai ir Biržams?

2018-07-17 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Liepos 6-osios išvakarėse Biržų krašto muziejuje „Sėla“ buvo pristatyta tarptautinė paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“. Stendinėje parodoje pristatyti abiems valstybėms nusipelniusius Mintaujos gimnazistus idėjos iniciatorius buvo Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuris į partnerius pasikvietė Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir kultūros muziejų, įsikūrusį buvusiame Mintaujos ...


Jonas Snarskis. Literatas ir Biržų spaustuvininkas (120-osioms Jono Snarskio gimimo metinėms)

2018-07-10 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
1898 metų balandžio 5 dieną mūsų rajone gimė literatas, spaustuvininkas, visuomenės veikėjas Jonas Snarskis. Tikslesnės gimimo vietos nenurodau sąmoningai. Ir literatūrologas Vytautas Vanagas knygoje „Lietuvių rašytojų sąvadas“, ir Emilis Trečiokas rašo, kad Jonas Snarskis gimė Biržuose. Gal ir taip. Tačiau šiokias tokias abejones kelia paties Jono Snarskio 1980 metais ...


Pabiržės bažnyčios statytojas

2018-07-03 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Žymos: , ,
1905 metais Peterburge leistame „Lietuvių laikraštyje“ aptikau išspausdintą Pabiržės bažnyčios nuotrauką. Dar be langų, apstatytą pastoliais. Tikriausiai seniausią iš žinomų bažnyčios nuotraukų. Čia pat Pabiržės klebono Antano Rumševičiaus laiškas redakcijai. Rašytas 1905 metų birželio 4 dieną. Skaitant paaiškėja, kad jį parašyti kleboną paskatino tais metais kovo 24 dienos „Vilniaus ...


Į Papilį atšuoliavo Vytis

2018-07-03 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Žymos: , , ,
Praėjusį penktadienį Papilyje prie autobusų stotelės pastatytas dar vienas istorinis paminklas. Vytis. Paminklo atidengimo iškilmės vyks Valstybės dieną, liepos 6-ąją, 11 valandą. Tai jau trečiasis miestelio paminklas, įprasminantis Lietuvos ir tuo pačiu Papilio krašto istoriją. Papiliečiui Biržų rajono savivaldybės Tarybos nariui Viliui Trečiokui kyla daug pilietinių ir patriotinių iniciatyvų. ...


Poetas, sukilėlis, Sibiro tremtinys

2018-06-26 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Tėvų pastogėje Biržų evangelikų reformatų kapinėse stovi ąžuolinis paminklas, bylojantis, kad čia palaidotas Biržų evangelikų reformatų mokyklos mokytojas, lietuvių kalbininkas Kazimieras Kristupas Daukša (1796–1865). Jis – Biržuose gimusio poeto, 1863-ųjų metų sukilėlio ir Sibiro tremtinio Edvardo Jokūbo Daukšos tėvas. Daug metų, tikriausiai remiantis Vaclovo Biržiškos „Aleksandryne“ paskelbtais duomenimis, buvo ...


Gyvenimas vardan Lietuvos

2018-06-19 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Šie metai mūsų valstybei yra jubiliejiniai – švenčiame atkurtos Lietuvos šimtmetį, prisimename tuos iškilius žmones, kurie 1918 m. vasario 16 d. savo parašais po Lietuvos Nepriklausomybės Aktu patvirtino, kad „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo m. 18– ...


Dailininkas, fotografas, sukilėlių vadas

2018-06-12 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
1863-ieji. Trisdešimt aštuonerių metų dailininkas, Peterburgo Dailės akademijos auklėtinis Eliziejus Liutkevičius Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai tapė paveikslą „Jėzaus krikštas.“ Romus ir nusižeminęs Jėzus, ant kurio palenktos galvos, jausdamas šios savo misijos svarbą ir reikšmingumą, lieja vandenį Jonas Krikštytojas. Rankas maldai sudėjusi klupo į savo dieviškąjį sūnų su meile ...


Jurgis Kutra. Pedagogas, kalbos ir kultūros puoselėtojas

2018-06-05 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Tai buvo kūrybinga, tauri ir veikli asmenybė, paskatinusi ne vieną Biržų krašto jaunuolį pamilti ne tik gimtąją kalbą ir literatūrą, bet ir visada, net sunkiausiais metais, laisvės siekusią Lietuvą. Todėl jo prasmingo gyvenimo kelias, kaip ir daugelio to meto šviesiausių Lietuvos žmonių, baigėsi lediniu šalčiu ir mirtimi alsuojančioje Sibiro ...


Sklaidant senas nuotraukas. Kaimo vaidintojai

2018-05-22 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Niūrūs baudžiavinio gyvenimo debesys pamažu nutolo. Sodžiuje ėmė šviesėti. XX a. pradžioje ne tik miestuose, bet jau ir kaimuose pradėjo burtis jaunimo kuopelės, visuomeninės ir religinės organizacijos, draugijos, savišvietos rateliai. Linksmiau pasidarė ir Rinkuškiuose. Kaime atsirado biblioteka. Kaimo jaunuoliai skaitė spaudą, rengė vakarus, statė vaidinimus, lavinosi savarankiškai. Kaimo skudutininkų ...


Apie Biržus ir biržiečius. Pokalbis jubiliejaus išvakarėse

2018-05-15 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Sekmadienį mūsų laikraščio pagalbininkas, Biržų krašto istorijos žinovas ir puoselėtojas Borisas Januševičius šventė savo gyvenimo jubiliejų. Jo išvakarėse p. Borisą aplankėme jo bute Vilniuje, Paribio gatvėje. Perdavėme ir savo skaitytojų sveikinimus, padėkas už tai, kad p. Borisas ne tik pats domisi Biržų krašto istorija, bet po ją išradingai ir ...