Istorija ir žmonės:


Vladimiro rūpesčiai nuo žemės iki dangaus

2018-09-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Lebeniškių Šv. Nikandro cerkvė iš pirmo žvilgsnio suvargusi. Išgrobstytos ikonos, rūdimis nusėtas skardinis stogas, supuvusi krypstanti į šoną medinė tvora. Bet stačiatikių šventovės durys praviros. Altorius – saulės spinduliuos. Bus pamaldos. Vladimiro Dievo Motinos ikonos iškilmė. Prieš iškilmę Kol kas ant cerkvės laiptų sutinkame vienintelį parapijietį – cerkvės seniūną ...


Eugenijos Jasiūnienės šviesulys

2018-09-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Praėjusį trečiadienį Biržų pilyje kupreliškietei Eugenijai Jasiūnienei Prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius Krasauskas įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį. Šešis vaikus dorais žmonėmis užauginusią mamą, močiutę, promočiutę į šventę atlydėjo didelis būrys šeimos narių. Eugenija Jasiūnienė  be perstojo dėkojo jos pagerbti susirinkusiems svečiams ir su begaline meile žvelgė į vaikus, ...


Poetas, žurnalistas, politinis kalinys: Leonardo Gogelio 80-osioms gimimo metinėms

2018-09-04 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Kelio pradžia Biržuose 1953 metų gegužės 31 dienos Biržų rajono laikraštyje „Raudonasis artojas“ literatūriniame puslapyje buvo išspausdintas V. Daumanto (tai vienas iš Petro Skodžiaus slapyvardžių) straipsnis „Teisingu keliu“. Jame apžvelgiama penkiolikmečio Biržų I vidurinės mokyklos moksleivio Leonardo Gogelio kūryba. Straipsnyje rašoma, kad „gabus pradedantis poetas Leonardas Gogelis šiais metais ...


Kai Vytauto gatvės grindinys buvo remontuojamas žabais

2018-09-04 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Nuo seno apleistų miestelio gatvių grindimas ir priežiūra buvo valdžios galvos skausmas. Jų tvarkymui, be mokesčių pinigais, egzistavo ir natūralinės prievolės. 1909 metais, Vilniaus gatvės grindimui, Juozapatas Aukštikalnis (Visogurskis) privalėjo pristatyti 9 vežimus akmenų ir 8 vežimus žvyro. Dar 15 akmenų ir 14 žvyro vežimų teko pristatyti sunkiai pravažiuojamai ...


Iš Biržų (1928 metų) padangės gyvenimo

2018-08-31 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Pirmą rugpjūčio savaitgalį Biržų gyventojus ir miesto svečius džiugino miesto šventė. Mažiau džiaugsmo suteikė prieššventinis gatvių lopymas, kuomet buvo tikrinamas gyventojų atidumas: į kiek duobių pataikys? Atsivertus 1928 m. rugpjūčio „Biržų žinias“ galima perskaityti ne vieną žinutę apie krašto kelių būklę ir kyla mintis, jog bėgant metams, keičiasi žmonės, ...


Lietuviškas vakaras prie Nemunėlio

2018-08-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Po 1906 metų rugpjūčio 19 dieną Biržuose sėkmingai surengto ir pasisekimo sulaukusio pirmojo lietuviško vakaro 1907 metų vasarą panašų vakarą suruošti ir Nemunėlio Radviliškyje pasiūlė Rygoje gyvenęs inžinierius, lietuvybės puoselėtojas Antanas Macijauskas. Jam pritarė tais metais iš Kuršo į Nemunėlį Radviliškį dirbti klebonu perkeltas kunigas Adolfas Sabaliauskas (prieš jį ...


Marijos gimtadienis – tarp smilgiečių

2018-08-10 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Smilgiuose stovi paminklinis akmuo, kuriame įprasmintos penkių kaimo mokyklų istorijos. Tą akmenį iš neseniai pirkto namo kiemo Smilgiams padovanojo biržietė Zita. Zita į savo gimtuosius Smilgius siunčia ir savo dukters Marijos paveikslų parodą. Prieš dvi savaites, po gražios bendruomenės šventės, į „Biržiečių žodį“ užsuko biržietė Zita Putelienė ir jos ...


Neskubėjęs smerkti, guodęs ir užjautęs. Kunigo Broniaus Strazdo 95-osioms gimimo metinėms

2018-07-31 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Ne taip dažnai būna, kuomet junti dėkingumą likimui, leidusiam gyvenime sutikti ir pažinti šviesų atminimą palikusius žmones. Daugeliui biržiečių toks buvo kunigas dekanas Bronius Strazdas, iš 49-erių kunigystės metų net 26 praleidęs Biržuose. Spinduliavęs gerumu ir tolerancija, savo kasdieninėje ganytojiškoje veikloje vadovavęsis Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio žodžiais: „Pikta nugalėkime ...


Pirmoji aviacijos diena ir „Biržietis“

2018-07-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
„Parodysim lėktuvą provincijai“ Lietuvos kariuomenės savanoris, aviacijos majoras, sklandytojas Jonas Pyragius (beje, gimęs buvusioje Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiaus Baluškių kaime) 1936 metais rašė, kad „nusileidusiam provincijos užkampyje lakūnui darosi tikrai skaudu matant kaimietį, žiūrintį į lėktuvą kaip į stebuklą ir į lakūną, kaip į ne šios žemės vaiką“. „Parodysim ...


Smilgių mokyklos valsas

2018-07-20 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Kai Biržų krašto mokyklos savo abiturientų laidas išleidžia į gyvenimą, buvusios penkios Smilgių mokyklos sukvietė savo auklėtinius atgal, į išskirtinę ir prasmingą šventę. Paminklinio akmens atidengimą. Akmenyje iškalti žodžiai liudija: „Mokyklos uždegta šviesa visada lydi mus dienų ir metų bėgime“. Nuo 1928 iki 2004 m. Smilgiuose mokinukai net penkiose ...