Istorija ir žmonės:


Auksinį rudenį auksinės vestuvės

2017-11-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Edita LANSBERGIENĖ Labai simboliška auksines vestuves švęsti rudenį, kada net medžiai pasidabina auksu, o metai pasiekia brandą ir išdalina savo derlių. Valerija ir Vytautas Taurai neieškojo simbolikos rudens aukse, tiktai norėjo pakartoti tą pačią priesaiką, duotą vienas kitam prieš 50 metų lygiai tą pačią lapkričio 4 dieną, tiktai norėjo ...


Kūrė bažnytinę muziką

2017-11-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
1923 metų vasario 13 dieną Inkūnų kaime, gausioje Biržų apskrities ūkininko šeimoje (augo septyni vaikai, trys seserys ir keturi broliai), gimė būsimasis bažnytinės muzikos kūrėjas kunigas Gediminas Šukys. Šeimoje visi buvo balsingi ir muzikalūs. Tėvas Jonas, turėjęs absoliučią klausą, grojo armonika, fisharmonija, pianinu, giedojo bažnyčios chore, kuriam 1890 metais ...


Jasiuliškių koplyčios paveikslų keliai

2017-11-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Jasiuliškių Šv. Antano koplyčią puošia jau trečias Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Pirmasis ateizmo metais paslapčia iš koplyčios buvo išgabentas ir rado garbingiausią vietą pačioje Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Koplyčia be jai brangaus paveikslo neliko. Į koplyčią parapijiečių rūpesčiu grįžo šio paveikslo kopijos. Pirma ...


Remontuosim Lamokėlių koplyčią

2017-10-31 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
„Biržiečių žodžiui“ išspausdinus publikaciją „Pūva Lamokėlių koplyčios langai“ sujudo Meilūnų kaimo bendruomenė. Penktadienį aktyvas rinkosi į susirinkimą. Visi – už tai, kad būtų pakeisti nauji langai, šoninės durys, perdažytas stogas. Meilūnų bendruomenės pirmininkė Regina Dževečkienė susirinkime pripažino: iš tolo koplyčia atrodo gražiai, bet… Pasirodžius „Biržiečių žodyje“ publikacijai apie pūvančius ...


Motiejus LUKŠYS: „Vabalninkas širdyje liko“

2017-10-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Gausios šeimos vaikas Mokytojas ir rašytojas Motiejus Lukšys savo autobiografijoje „Mano gyvenimo kelias“ rašo, kad gimė 1907 metų vasario 22 dieną Vilkaviškio apskrityje, Lankeliškių dvaro kumetyne. Šeimoje augo aštuoni vaikai. Motiejus buvo jauniausias. Kai berniukas, būdamas jau vienuolikos metų, 1918 metais pradėjo lankyti Žaliosios pradinės mokyklos pirmą skyrių, tėvas ...


Papilio knygų namų gimtadienis

2017-10-23 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Nemažai Biržų krašto bibliotekų šiais metais mini gražias sukaktis. Tai susiję su tuo, kad  1936 m. Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona ir ministras pirmininkas Juozas Tūbelis pasirašė viešųjų bibliotekų įstatymą, kuriame teigė, kad bibliotekos visų pirma bus steigiamos ten, kur vietos savivaldybės padės jas išlaikyti. Savivaldybės turėjo parūpinti patalpas bibliotekoms, ...


Darbais įprasminęs gyvenimą

2017-10-10 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 2
Žymos: ,
500-osioms Reformacijos metinėms   Žavi Mykolo Devenio valia, gabumai, atkaklumas. Meile gimtinei. Lietuvai. Jos žmonėms. Kultūrai. Palikusiam po savęs taurių ir didžių darbų lobius. Darbais įprasminusiam savo gyvenimą. Klausučiuose Gimė Mykolas Devenis 1891 metų gegužės 1 dieną Biržų pašonėje esančiame Klausučių kaime, ūkininkų Mykolo ir Barboros Devenių šeimoje. Tėvai ...


Dailininkė iš Vabalninko

2017-10-03 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Prieš penkerius metus iš Niujorko į Lietuvą atkeliavo 222 dailininkės Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės tapyti paveikslai. Juos Lietuvos dailės muziejui padovanojo dailininkės dukterys Marija Vygantienė ir Regina Kudžmienė. 2013 metų vasarą Vilniuje, Radvilų rūmuose, buvo surengta Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės tapybos darbų paroda „Spalva ir linija išreikšti pojūčiai“. Joje 106 paveikslai. Parodos atidaryme ...


Pagerbtas Biržų notaro Prano Lemberto atminimas

2017-10-02 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
Šeštadienį nemažas būrys biržiečių susirinko į prie 19 numeriu pažymėto namo Rotušės aikštėje. Ant jo sienos Lietuvos Notarų rūmų iniciatyva buvo atidengta paminklinė lenta vieno garsiausių Lietuvos notarų – Prano Lemberto atminimui. Atidengimo ceremoniją vedusi muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė priminė P.Lemberto kelią. Kilęs iš Suvalkijos, P.Lembertas, baigęs mokslus atvyko dirbti ...


Svajojęs apie dainuojančią Lietuvą Antano Budriūno 115-osioms gimimo metinėms

2017-09-26 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
Dainuojanti Lietuva – tokia buvo kompozitoriaus Antano Budriūno svajonė. Jis visada tikėjo, kad gera daina ugdo žmogų, suteikia jam sparnus, pažadina kilnias idėjas, turtina dvasią. Namuose dažna viešnia buvo daina Antanas Budriūnas gimė 1902 metų rugsėjo 20 dieną Pabiržėje. Tėvas Motiejus garsėjo ne tik kaip geras siuvėjas, bet ir ...