Istorija ir žmonės:


Siekęs tauraus idealo. Mamertas Indriliūnas

2017-07-04 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
Poetė ir tautosakos tyrinėtoja vabalninkietė Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė (1922–1989) savo kartą pavadino tragiškąja karta. Tai kartai priklausė gabūs jaunuoliai, kurių dauguma buvo ateitininkai, dar gimnazijos suole davę įžadą „viską atnaujinti Kristuje“. Jie savo kūrybą spausdino moksleivių ateitininkų žurnale „Ateitis,“ o universitete įsijungė į katalikų studentų meno draugiją „Šatrija,“ kurioje viešpatavo ...


Beržų biržėj mano Biržai… Valentinas Dagys (1936-05-04 – 2017-06-30)

2017-07-04 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Gimė 1936 m. gegužės 4 d. Pasvalyje, 1940 metais persikėlė į Papilį, vėliau baigė Panevėžio Hidromelioracijos technikumą, lankė Juozo Miltinio dramos studiją. Nuo 1959 metų iki mirties gyveno Biržuose. Darbinė biografija labai spalvinga: melioratorius, mokyklos ūkvedys, profsąjungos pirmininkas, statybos darbų vadovas, laikraščio korespondentas, radijo laidų redaktorius, matininkas, kraštotyrininkas, literatas, ...


Milžinas Juostaviečiuose nebeužmigtų

2017-06-30 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Šį šeštadienį Juostaviečiuose – gimtadienis. Kaimui – 410 metų. Iškilmėms puošiasi parkas. Organizatoriai žada: šventė bus įspūdinga. Dalia atkapstė guolį Kaimo bibliotekininkė, bendruomenės tarybos narė Dalia Vėtienė daug metų renka kraštotyrinę medžiagą. Dalia ir atkapstė faktą: Juostaviečiai istorijos šaltiniuose pirmą kartą paminėti 1607 metais. Apie kaimą byloja sakmė. Čia ...


Pasiburkavimas su Arvydo čempionais

2017-06-27 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Geidžiūnietis Arvydas Kudūkis – ūkininkas. Seniūnaitis. Bet jo kiekviena darbo diena prasideda ir baigiasi tarp balandžių. Šie metai ir balandininkui, ir jo balandžiams ypatingi. Iš parodos Šiauliuose išskirtiniai poviniai Arvydo balandžiai grįžo kaip čempionai. Į kompaniją – povas Vienkiemio šeimininkai Arvydas, jo žmona Erna ir trys suaugę sūnūs išpuoselėję ...


Ramongaliuose – naujas kryžius

2017-06-23 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Kai Lietuvoje įsitvirtino katalikybė, kiekvienas kaimas turėjo pasistatęs kryžių – kaimo žmonių globėją ir užtarėją. Sunyko dalis kaimų, nuvirto juos menantys mediniai kryžiai. Visą laiką savo kryžių turėjo ir gana didelis netoli Vabalninko esantis Ramongalių kaimas. Iš Ramongalių kaimo kilęs kunigas Antanas Mikonis paskatino kaimiečius vietoj bevirstančio medinio kryžiaus ...


Inkūnų vienintelė

2017-06-23 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Ūkininkė Janė Sinkevičienė – vienintelė Inkūnų kaimo gyventoja. Jonines švęs Inkūnuose. Įspūdingai. Jeigu oras leis, kils į dangų. Oro balionu. Prieš vardines „Biržiečių žodžiui“ Janė pasakojo apie savo skrydžius ant žemės.  Liežuvis kažkaip neapsiverčia tokią draugišką, plačių polėkių moterį vadinti Jane. Skamba kažkaip griežtai, nenuoširdžiai. Nors iš pažiūros toks ...


Su pareiškimais – į Šiekštininkus

2017-06-20 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Šiekštininkų kaimo gyventojus suskaičiuosi ant rankos pirštų. Bet artimiausiu metu čia bus įregistruota bendruomenė. Sujudimas – vienkiemyje. Irenos ir Edmundo Styrų sodyboje. Šurmulys pakėlė klėtelę Irenos ir Edmundo Styrų klėtis iškaišyta berželiais. Čia keliasdešimt žmonių, būsimų bendruomenės narių iš vietinių kaimų, kraštiečių iš kitų Lietuvos miestų pirmą kartą ir ...


Visuotinė tylos minutė Gaižiūnuose

2017-06-19 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
1989 m. Gaižiūnuose, buvusiame Adomavičių sodybos sode, iškilo paminklinis ansamblis (autorius Antanas Adomavičius) Gaižiūnų kaimo gyventojų, ištremtų ir išvežtų į lagerius, atminimui. Kaimo bendruomenė Jų nepamiršta. Nepriekaištingai prižiūrima aplinka. Gedulo ir vilties dieną – minėjimai. Šiemet gaižiūniečiai prisijungė prie projekto „Misija Sibiras“ akcijos „Visuotinė tylos minutė“.   Birželio 14-oji. ...


Gedulo ir vilties dienai. Tai buvo mano paauglystės metais…

2017-06-13 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
1948 metų gegužės mėnesio pabaigoje Vabalninko Balio Sruogos vardo gimnazijoje mokiniai ruošėsi ir laikė egzaminus. Tais metais baigiamuosius egzaminus laikydavo visų klasių gimnazistai. Gerai besimokantieji padėdavo pasiruošti silpnesniesiems. Nors gyvenau Bartkūnų kaime, ėjau padėti pasiruošti matematikos egzaminui savo bendraklasėms, nes ketvirtą klasę visi stengėmės pabaigti kuo geriau. Mokėmės iki ...


80 – metė Nemunėlio Radviliškio biblioteka

2017-06-05 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
  Birželio 2 d. Nemunėlio Radviliškio biblioteka šventė 80 -ies metų jubiliejų. Į vasaros pradžios šventę susirinko svečiai, Nemunėlio Radviliškio ir aplinkinių kaimų knygos mylėtojai.    „Beveik aštuonis dešimtmečius per radviliškiečių rankas ir širdis keliauja knygos. Gilios kultūrinės tradicijos, noras visada jausti gyvenimo pulsą ir dabar vienija visus, kas myli ...