Istorija ir žmonės:


Pagerbėme šviesų knygnešio atminimą

2017-03-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
Kovo 16-oji – Knygnešių diena. Knygnešys – tai nepaprastas žodis, kurio neįmanoma išversti į jokią kitą pasaulio kalbą. Lietuviui tai šventas žodis, primenantis dramatiškiausius jo tautos istorijos puslapius. Kaip ir kasmet, pagerbėme knygnešių atminimą. Suosto bažnytėlės šventoriuje, prie knygnešio Jurgio Bielinio ir jo artimųjų kapų susirinko gausus būrys atminimą ...


Leono Petronio didžioji meilė

2017-03-22 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
Iš garsiojo Svilių kaimo Vabalninko valsčiuje buvo kilę nemažai etnomuzikavimo tradicijų puoselėjų, muzikantų, instrumentų kūrėjų. Šiandien jau neberasime žmonių, grojusių kartu su šiais garsiaisiais Paliuliais, S. Valacku. Bet juos prisimenančių dar yra. Svilių kaime gimęs ir augęs biržietis Leonas Petronis visą gyvenimą eina su muzika. Nuo mažų dienų. Kaimynystė ...


Skaidriaus šiokiadieniai ir šventės

2017-03-21 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Skaidrius Dumbrauskas – keturiasdešimtmetis biržietis. Fotografas, žvejys, sportininkas mėgėjas. Jo gyvenimas neatsiejamas nuo Biržų krašto žmonių ir gamtos. Jo užsispyrimas – jam pačiam iššūkis ir laimėjimas. Išmoko savarankiškai plaukti. Viena ranka išgręžti ant ledo eketę. Miesto gatvėmis mina triratį. Laimė jam būti šalia Dovilės. Skaidrius neslepia: būna dienų. Nepasiseka. ...


Protėvių palikimas – šešios koplyčios

2017-03-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 2
Žymos:
Panevėžio vyskupijoje Vabalninko parapija išsiskiria koplyčių gausa. Jų net šešios. Prie kiekvienos – kapinaitės. Gyva čia ne tik atlaidų tradicija. Koplyčiose dvasininkai teikia ir Krikšto sakramentą. Laimina santuokas. Trijų dešimtmečių statybos Vabalninko parapijoje – 6 koplyčios. Vieną nuo kitos statybos skiria tik dešimtmečiai. Seniausia, pasak istorijos šaltinių, Deikiškių Šv. ...


In memoriam. Aleksandra Brokertaitė-Balčiauskienė (1921 10 08–2017 03 08)

2017-03-09 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Kovo 8 d. pavakare Biržuose eidama 96-uosius metus mirė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios kuratorė, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos ir kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos buvusi valdybos narė, Vilniaus vaikų sekmadieninės mokyklėlės įkūrėja, kunigo Aleksandro Balčiausko našlė Aleksandra (Alisa) Brokertaitė-Balčiauskienė. Kuratorė Aleksandra (Alisa) Brokertaitė-Balčiauskienė gimė 1921 m. spalio 8 d. ...


Kazimiero Kristupo Daukšos pėdsakų beieškant

2017-03-08 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Kur ir kada gimė mokytojas, vargoninkas, kalbininkas K.K.Daukša?   Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirtame straipsnyje „Gimtosios kalbos takais“, publikuotame vasario 27 d. „Biržiečių žodžio“ numeryje,  Algirdas  Butkevičius apžvelgė kalbininko Kazimiero Kristupo Daukšos, pirmosios (ar antrosios?) lietuviškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos autoriaus, biografijos fragmentus, kurie iki šiandien nesusidėlioja į vientisą ...


Žydai Vabalninke arba Abolnink Shtetl

2017-03-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
„Štetl“ yra žydų žodis, jidiš kalba jis reiškia miestelį. Žydų istorijoje ne bet koks miestelis vadinamas štetl, o tik tas, kuriame žydai sudarė didelę gyventojų dalį, darė įtaką miestelio raidai ir gyvenimui. Galima sakyti, kad jau nuo XVIII a. Vabalninke įsikūrė žydų štetlas. Patys žydai Vabalninką, beje, vadino „Abolnik“. ...


Viena iš tragiškos kartos

2017-02-28 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Poetė ir tautosakos tyrinėtoja Pranutė Aukštikalnytė-Jokimaitienė savo kartą yra pavadinusi tragiškąja karta. Tai buvo gimusi ir augusi nepriklausomoje Lietuvoje talentingų literatų karta, dar gimnazijos suole spausdinusi savo kūrybą moksleivių ateitininkų žurnale „Ateitis“, o universitete įsijungusi į katalikų studentų meno draugiją „Šatrija“, kurioje viešpatavo idealizmo nuostatos: tobulėti, veržtis aukštyn, tarnauti ...


Muziejininkai ruošiasi įkurtuvėms Vabalninke

2017-02-22 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
Vabalninko šviesuolių įkurtas krašto muziejus netrukus persikels į naujas erdvias patalpas. Muziejaus ekspozicijos bus kuriamos pagal profesionaliems muziejams keliamus reikalavimus, bus daug kitų naujovių. Apie tai „Sėlos“ muziejininkai pasakojo Vabalninko istorijos ir kultūros fondo nariams, kultūros darbuotojams, seniūnei. 1995 metais įsteigtas Vabalninko kultūros ir istorijos fondas Vabalninke įkūrė muziejėlį, ...


Mokytoją Moniką Čalkauskaitę prisimenant

2017-02-17 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Vasario 19 dieną Biržų rajono garbės pilietei, nusipelniusiai mokytojai Monikai Čalkauskaitei būtų sukakę 95 metai. Birželį bus penkeri metai, kai mokytojos nebėra tarp mūsų, tačiau jos asmenybę ir darbus  šiandien prisimena daug medeikiečių, jos mokiniai, kolegos, menu besidomintys biržiečiai. Mokytoja Monika Čalkauskaitė paliko, neišdildomą pėdsaką ne tik Medeikių mokyklos ...