Istorija ir žmonės:


Čypėnų Respublika

2017-12-12 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Skaičiuojame dienas iki iškiliausios ateinančių metų šventės – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio. Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos Respublikos padalijimo, 1795 m., didžiąją Lietuvos dalį prispaudė carinės Rusijos jungas, lietuvių tauta patyrė bjauriausias priespaudos grimasas: nuolat didėjančių mokesčių naštą, vertimą pirkti ir vartoti alkoholį, gimtosios kalbos išstūmimą iš viešosios erdvės, mokyklų, bandymą ...


Jono Meko tėviškėje atidengtas atminimo akmuo

2017-12-03 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
Nors Jono Meko 95-ių metų jubiliejus bus per Kūčias, biržiečiai jau pradėjo švęsti. Gruodžio 1-ą dieną Semeniškiuose, J.Meko tėviškėje, atidengtas paminklinis akmuo, įamžinantis ir beveik išnykusį kaimą, ir garsųjį menininką. Nors tokiu metu Lietuvoje dažniausiai būna pilkas ir drumzlinas ruduo, paminklo atidengimo šventėje, tarsi Mekui paprašius, snyguriavo, o aplink ...


Atminimo kelionė – Vilniaus konferencijos dalyvių pėdsakais

2017-11-30 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Praėjusį šeštadienį, lapkričio 25 d.,  biržiečiai drauge su savo šaknis branginančiais Vilniaus  biržiečių klubo „Krivulė“ nariais leidosi į atminimo kelionę Vilniaus konferencijos dalyvių pėdsakais. Idėją surengti tokią išvyką pasiūlė Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarė Birutė Valionytė, kelionę organizavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kolektyvas, o autobusą ir šilto gėrimo puodelį ...


Vabalninko valsčiaus sekretorius

2017-11-28 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Vabalninko metraštininkas 1928 metų 36-ajame savaitraščio „Šaltinis“ numeryje išspausdinta Igno Lapienio nuotrauka, o po ja – parašas: „Ignas Lapienis, nuolatinis „Šaltinio“ bendradarbis (Vabalninko valsčiaus valdybos sekretorius)“. Pasklaidžius „Šaltinį“, randame ne vieną jo rašinį, skirtą Vabalninkui ir šio krašto žmonėms. Ilgokame straipsnyje „Vabalninko miestelis ir jo apylinkė“ valsčiaus valdybos sekretorius ...


Vargonininkė Viktorija Morkūnienė: „Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu…“

2017-11-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, prie vargonų, ant natų ir giesmynų spintos durų yra vos matomas įrašas pieštuku: 1992 m. lapkričio 22 d. Bažnyčios vargonininkė Viktorija Morkūnienė prisimena su šypsena: taip naujos vargonininkės pirmą sekmadienį bažnyčioje pažymėjo ją sutikę choristai. Per 25 metus buvo šimtai sekmadienių, tūkstančiai eilinių savaitės ...


Daumantas Čibas – Tarsi vaikščiojanti Lietuva

2017-11-21 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Bičiulio žodžiai Tarsi vaikščiojanti Lietuva. Šitaip vaikams skirtų žurnalų redaktorių, beletristą, kraštotyrininką, fotografą, žurnalistą, psichologą, tautodailininką Daumantą Čibą  pavadino prozininkas ir publicistas Algirdas Gustaitis 1970 metais JAV leidžiamo dienraščio „Draugas“ kultūriniame priede „Mokslas, menas, literatūra“. Apie savo bičiulį Daumantą jis rašė: „Nepaprastas jo kuklumas daugelį gali suklaidinti. Jis kalba ...


Auksinį rudenį auksinės vestuvės

2017-11-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Edita LANSBERGIENĖ Labai simboliška auksines vestuves švęsti rudenį, kada net medžiai pasidabina auksu, o metai pasiekia brandą ir išdalina savo derlių. Valerija ir Vytautas Taurai neieškojo simbolikos rudens aukse, tiktai norėjo pakartoti tą pačią priesaiką, duotą vienas kitam prieš 50 metų lygiai tą pačią lapkričio 4 dieną, tiktai norėjo ...


Kūrė bažnytinę muziką

2017-11-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
1923 metų vasario 13 dieną Inkūnų kaime, gausioje Biržų apskrities ūkininko šeimoje (augo septyni vaikai, trys seserys ir keturi broliai), gimė būsimasis bažnytinės muzikos kūrėjas kunigas Gediminas Šukys. Šeimoje visi buvo balsingi ir muzikalūs. Tėvas Jonas, turėjęs absoliučią klausą, grojo armonika, fisharmonija, pianinu, giedojo bažnyčios chore, kuriam 1890 metais ...


Jasiuliškių koplyčios paveikslų keliai

2017-11-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Jasiuliškių Šv. Antano koplyčią puošia jau trečias Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Pirmasis ateizmo metais paslapčia iš koplyčios buvo išgabentas ir rado garbingiausią vietą pačioje Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Koplyčia be jai brangaus paveikslo neliko. Į koplyčią parapijiečių rūpesčiu grįžo šio paveikslo kopijos. Pirma ...


Remontuosim Lamokėlių koplyčią

2017-10-31 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
„Biržiečių žodžiui“ išspausdinus publikaciją „Pūva Lamokėlių koplyčios langai“ sujudo Meilūnų kaimo bendruomenė. Penktadienį aktyvas rinkosi į susirinkimą. Visi – už tai, kad būtų pakeisti nauji langai, šoninės durys, perdažytas stogas. Meilūnų bendruomenės pirmininkė Regina Dževečkienė susirinkime pripažino: iš tolo koplyčia atrodo gražiai, bet… Pasirodžius „Biržiečių žodyje“ publikacijai apie pūvančius ...