Istorija ir žmonės:


Neskubėjęs smerkti, guodęs ir užjautęs. Kunigo Broniaus Strazdo 95-osioms gimimo metinėms

2018-07-31 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Ne taip dažnai būna, kuomet junti dėkingumą likimui, leidusiam gyvenime sutikti ir pažinti šviesų atminimą palikusius žmones. Daugeliui biržiečių toks buvo kunigas dekanas Bronius Strazdas, iš 49-erių kunigystės metų net 26 praleidęs Biržuose. Spinduliavęs gerumu ir tolerancija, savo kasdieninėje ganytojiškoje veikloje vadovavęsis Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio žodžiais: „Pikta nugalėkime ...


Pirmoji aviacijos diena ir „Biržietis“

2018-07-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
„Parodysim lėktuvą provincijai“ Lietuvos kariuomenės savanoris, aviacijos majoras, sklandytojas Jonas Pyragius (beje, gimęs buvusioje Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiaus Baluškių kaime) 1936 metais rašė, kad „nusileidusiam provincijos užkampyje lakūnui darosi tikrai skaudu matant kaimietį, žiūrintį į lėktuvą kaip į stebuklą ir į lakūną, kaip į ne šios žemės vaiką“. „Parodysim ...


Smilgių mokyklos valsas

2018-07-20 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Kai Biržų krašto mokyklos savo abiturientų laidas išleidžia į gyvenimą, buvusios penkios Smilgių mokyklos sukvietė savo auklėtinius atgal, į išskirtinę ir prasmingą šventę. Paminklinio akmens atidengimą. Akmenyje iškalti žodžiai liudija: „Mokyklos uždegta šviesa visada lydi mus dienų ir metų bėgime“. Nuo 1928 iki 2004 m. Smilgiuose mokinukai net penkiose ...


Kiek svarbi Mintaujos gimnazija Lietuvai ir Biržams?

2018-07-17 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Liepos 6-osios išvakarėse Biržų krašto muziejuje „Sėla“ buvo pristatyta tarptautinė paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“. Stendinėje parodoje pristatyti abiems valstybėms nusipelniusius Mintaujos gimnazistus idėjos iniciatorius buvo Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuris į partnerius pasikvietė Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir kultūros muziejų, įsikūrusį buvusiame Mintaujos ...


Jonas Snarskis. Literatas ir Biržų spaustuvininkas (120-osioms Jono Snarskio gimimo metinėms)

2018-07-10 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
1898 metų balandžio 5 dieną mūsų rajone gimė literatas, spaustuvininkas, visuomenės veikėjas Jonas Snarskis. Tikslesnės gimimo vietos nenurodau sąmoningai. Ir literatūrologas Vytautas Vanagas knygoje „Lietuvių rašytojų sąvadas“, ir Emilis Trečiokas rašo, kad Jonas Snarskis gimė Biržuose. Gal ir taip. Tačiau šiokias tokias abejones kelia paties Jono Snarskio 1980 metais ...


Pabiržės bažnyčios statytojas

2018-07-03 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
1905 metais Peterburge leistame „Lietuvių laikraštyje“ aptikau išspausdintą Pabiržės bažnyčios nuotrauką. Dar be langų, apstatytą pastoliais. Tikriausiai seniausią iš žinomų bažnyčios nuotraukų. Čia pat Pabiržės klebono Antano Rumševičiaus laiškas redakcijai. Rašytas 1905 metų birželio 4 dieną. Skaitant paaiškėja, kad jį parašyti kleboną paskatino tais metais kovo 24 dienos „Vilniaus ...


Į Papilį atšuoliavo Vytis

2018-07-03 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Žymos: , , ,
Praėjusį penktadienį Papilyje prie autobusų stotelės pastatytas dar vienas istorinis paminklas. Vytis. Paminklo atidengimo iškilmės vyks Valstybės dieną, liepos 6-ąją, 11 valandą. Tai jau trečiasis miestelio paminklas, įprasminantis Lietuvos ir tuo pačiu Papilio krašto istoriją. Papiliečiui Biržų rajono savivaldybės Tarybos nariui Viliui Trečiokui kyla daug pilietinių ir patriotinių iniciatyvų. ...


Poetas, sukilėlis, Sibiro tremtinys

2018-06-26 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos:
Tėvų pastogėje Biržų evangelikų reformatų kapinėse stovi ąžuolinis paminklas, bylojantis, kad čia palaidotas Biržų evangelikų reformatų mokyklos mokytojas, lietuvių kalbininkas Kazimieras Kristupas Daukša (1796–1865). Jis – Biržuose gimusio poeto, 1863-ųjų metų sukilėlio ir Sibiro tremtinio Edvardo Jokūbo Daukšos tėvas. Daug metų, tikriausiai remiantis Vaclovo Biržiškos „Aleksandryne“ paskelbtais duomenimis, buvo ...


Gyvenimas vardan Lietuvos

2018-06-19 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Šie metai mūsų valstybei yra jubiliejiniai – švenčiame atkurtos Lietuvos šimtmetį, prisimename tuos iškilius žmones, kurie 1918 m. vasario 16 d. savo parašais po Lietuvos Nepriklausomybės Aktu patvirtino, kad „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo m. 18– ...


Dailininkas, fotografas, sukilėlių vadas

2018-06-12 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
1863-ieji. Trisdešimt aštuonerių metų dailininkas, Peterburgo Dailės akademijos auklėtinis Eliziejus Liutkevičius Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai tapė paveikslą „Jėzaus krikštas.“ Romus ir nusižeminęs Jėzus, ant kurio palenktos galvos, jausdamas šios savo misijos svarbą ir reikšmingumą, lieja vandenį Jonas Krikštytojas. Rankas maldai sudėjusi klupo į savo dieviškąjį sūnų su meile ...