Istorija ir žmonės:


Praeities paradoksai. Kaip mums padėjo L. Berija

2019-02-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
2018 m. gruodžio 21 d. DELFI portale publikuotą Česlovo Iškausko straipsnį „Kaip Berija lietuvių laisvės viltis žadino…“ perskaičiau kelis kartus. Jis  priminė, kad prieš 65 metus, 1953 m. gruodžio 23-ąją, 19.50 val. Maskvos karinės įgulos kieme kulką į kaktą gavo vienas iš baisiausių to meto pasaulio žmonių, vienas iš ...


Amžinybėn išėjo Jonas Mekas

2019-01-23 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 2
Sulaukęs 96-rių metų, Amerikoje mirė poetas, kino menininkas Jonas Mekas. Jonas Mekas gimė 1922 metų gruodžio 24 dieną Semeniškiuose, Biržų apskrity. Jonas šeimoje buvo penktas vaikas. Mokslus pradėjo Laužadiškio pradinėje mokykloje. 1940 metais Jonas Mekas išlaikė egzaminus iš penkių klasių kurso ir pradėjo mokytis Biržų gimnazijoje. Pirmosios sovietų okupacijos ...


Tautinės šeimos kūrimas tarpukariu (6)

2019-01-20 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Baigdamas gana „sausą“ rašinį tikiuosi labai nenusikalsiu,pateikęs keletą linksmesnių sakinių apie tai, kaip „prie Smetonos“ atrodė inteligentės – moterys. „Nešpėtnos“ buvo  Biržų moterys    Atėjus naujiems laikams, moterys kasas ir „andarokus“ sutrumpino greit. Ženkliai sutrumpėjo net tautinių drabužių sijonai. Lengviems rūbams buvo naudojamas šilkas, nėriniai, tiulis. Atsirado pavojus žiemą apšalti ...


Tautinės šeimos kūrimas tarpukariu (5)

2019-01-13 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Didelė Biržų Evangelikų – reformatų bažnyčios veikėjų įtaka kuriant nepriklausomą Lietuvą paskatino apie juos ir jų šeimas parašyti daugiau. Prieš pradėdami skaityti šį rašinį pažvelkime į nuotraukas. Jose išsiskiria orios, skoningai apsirengusios ir pasipuošusios brandaus amžiaus ir jaunos moterys. Tai Evangelikų reformatų bažnyčios kunigų žmonos ar dukterys. Gavusios išsilavinimą ...


Tautinės šeimos kūrimas tarpukariu (4)

2019-01-05 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Po Pirmojo pasaulinio karo, 1918 metais, rinkuškietis Petras Nastopka ir jo žmona – Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčios kunigo Martyno Gothilfo Cumfto duktė Helena (Helė) Cumftaitė-Nastopkienė iš Rusijos grįžo į gimtinę. Petras tapo apskrities veterinarijos gydytoju, Helena pradėjo mokytojauti gimnazijoje.  Ponia Helena (Cumftaitė) Nastopkienė Helenos Cumftaitės-Nastopkienės (1876–1948) tėvo vokiečių ...


Tautinės šeimos kūrimas tarpukariu (3)

2018-12-28 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Ponia Valerija Bražionytė-Žilinskienė-Weckstrom ir trys jos vyrai 1922–1930 pas Variakojus Astrave gyveno ir Biržų gimnaziją lankė Elenos Urbaitienės  ir Onos Variakojienės sesuo Valerija Bražionytė (1913–2005). Pačios Valės teigimu, ji šeimoje buvo vienintelis vaikas, nežinantis, kas esąs. Apie tai, kad ji ne yra Variakojytė, o ne Bražionytė, sužinojo tik pradėjusi ...


Tautinės šeimos kūrimas tarpukariu (2)

2018-12-22 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Ponių portretai tarpukario Biržuose.  Grafaitė ponia Helena Ji nebuvo biržietė. Kažin, ar ji Biržuose yra buvusi. Gausiame Rinkuškių Variakojų šeimos nuotraukų albume jos lankymosi šiame krašte  neradau. Tiesa, išliko užuomina, kad ši mišraus tikėjimo pora tuokėsi Papilio reformatų bažnyčioje. Tačiau Helena – kovų už Lietuvos nepriklausomybę didvyrio žmona. Grafaitė, ...


Tautinės šeimos kūrimas tarpukariu (1)

2018-12-16 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Laikas atsisveikinti su iškilmingai paminėtomis Vasario 16-sios akto pasirašymo 100-mečio metinėmis. Buvo išvardinta daugybė to laikmečio herojų pavardžių, dažniausiai – vyriškų. Šešėlyje liko aktuali nepriklausomos Lietuvos tautinės šeimos kūrimo problema, primirštos herojų vyrų žmonos. O istorijų būta įdomių. Kodėl gi jų neprisiminus? Į duris jau beldžiasi naujieji 2019-ieji. Tegul ...


Biržų pilies gynybai patrankos paruoštos!

2018-11-21 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Biržiečiai tikriausiai jau spėjo pastebėti, kad Biržų pilies rytiniame bastione susirikiavo trys pabūklai, kurie pasitinka visus Biržų pilies svečius ir primena, kad pagrindinė šio objekto funkcija buvo gynybinė. Jei biržiečiai baiminasi, kad patrankų vamzdžiai nukreipti į jų namų ar kurios pamėgtos parduotuvės langus, jų baimė yra nepagrįsta, nes pylimus ...


Mielų garsenybių šaknys Jokūbiškiuose

2018-10-28 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
Gerbiamas skaitytojau! Ar Jums neatrodo, kad įklimpę gyvenimo smulkmenose  nepastebim, kaip tarp mūsų atsiranda įdomių, dėmesio vertų  asmenybių?  Šio rašinio tikslas – supažindinti Jus su dviem  talentingomis ir mielomis iš Biržų krašto kilusiomis pusseserėmis. Jų pavardės skamba net  „svetimoj šalelėj“ – prieš šimtą metų taip pasakytų  mūsų  protėviai emigrantai.                                                           ...