Istorija ir žmonės:


Leonardas Žitkevičius. Brangi ir sava poezija

2017-05-09 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 1
Žymos: ,
1989 metais prasidėjo vabalninkiečio poeto Leonardo Žitkevičiaus, gyvenusio JAV, kūrybos grįžimas tėviškėn. Pradžia buvo Lietuvos radijo ir televizijos diktoriaus Henriko Paulausko publikacija „Laikmečio žvirgždą nužėrus“, išspausdinta „Biržiečių žodyje“. Tų pačių metų lapkritį, minint L. Žitkevičiaus gimimo 75-ąsias metines, apie savo bičiulį parašė poetas Eugenijus Matuzevičius. Kartu buvo išspausdintas ir ...


Spausdino laikraščius ir knygas (2)

2017-05-09 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
LAIKRAŠČIAI Iš Biržų spaustuvėje tarpukario metais spausdintų periodinių leidinių bene reikšmingiausias Biržų krašto visuomenei skirtas savaitraštis „Biržų žinios.“ Jos buvo pradėtos leisti 1922 metų rugpjūčio 14 dieną ir ėjo iki 1933 metų gruodžio 31 dienos. Laikraštį įsteigė ir savo lėšomis leido bei redagavo gydytojas Jokūbas Mikelėnas. Vėliau jį redagavo ...


Spausdino laikraščius ir knygas (1)

2017-05-05 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 2
Žymos: , ,
  Biržų spaustuvės šlovė Biržų spaustuvė buvo viena iš žinomiausių Lietuvos provincijos spaustuvių. Ją apie 1911metus sumanęs steigti reformatų kunigas Povilas Jakubėnas 1952 metais rašytuose atsiminimuose (jų ištraukos 2009 metais išspausdintos knygoje „Iš agaro krašto“) rašo: „Atgavus spaudą ir leidus lietuvių kalba dėstyti pradžios mokyklose, atsirado didelė vadovėlių ir ...


Vabalninko miestui – 225

2017-04-25 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
Permainingą sekmadienį Vabalninko krašto žmonės rinkosi į tradicinę miesto šventę – gimtadienį. Šįsyk – jau 225-ąjį. Šventė vabalninkiečiai gausiai ir puošniai – juk šiais metais miestas tapo Lietuvos mažąja kultūros sostine ir šiam vardui pateisinti skiria nemažai kultūros renginių. Šventės dvasią Vabalninke galėjai pajusti jau miesto prieigose: teko paieškoti ...


Mylinčių širdžių Monsinjoras

2017-04-14 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: ,
Tikriausiai ne vienai dešimčiai Lietuvos kunigų suteiktas garbingas Monsinjoro titulas. Tačiau išgirdę žodį monsinjoras pirmiausia pagalvojame apie Kazimierą Vasiliauską. Visų kunigą, kuris, literatūros mokslininkės Viktorijos Daujotytės žodžiais, buvo vaikščiojanti meilė. Kuris sakė: „Jaučiuosi pats laimingiausias, kai sugebu padėti žmogui jo ašarą nušluostyti, nuo jo krūtinės akmenį nuristi“. Prisimenu 1996-ųjų ...


Kun. Rimas Mikalauskas: „Iš Dievo malonės išgirdau Jo Žodį ir priėmiau Jį kaip vienintelę Tiesą“

2017-04-13 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , ,
  Simboliška. Šiemet Reformacija švenčia 500 metų jubiliejų, Jūs – 50! Sveikiname Jus ir linkime Dievo palaimos Jūsų tarnystėje. Esate minėjęs, kad su Dievu susitikote gan vėlai, kai Jums buvo per 20  metų. Kas Jus tada taip paveikė, kad, užaugęs nereligingoje šeimoje, nekrikštytas, baigęs istorijos mokslus, pasukote Tikėjimo Keliu? ...


,,Jautėm privilegiją būti pažįstami su Jumis“

2017-04-09 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
Penktadienio pavakarę Vilniaus biržiečių klubo ,,Krivūlė“ nariai rinkosi, kaip įprasta, į Karininkų ramovę susitikti su legendiniu treneriu Vladu Garastu. Svečius pasitiko Algirdo Ločerio muzika, o laukiantį filmo ekraną puošė pablukusi, bet nuotaikinga biržiečių sportininkų nuotrauka.   Į susitikimą atėjo daug ankstesnių laikų sporto žvaigždžių, nusipelniusių ir  žinomų trenerių  – Povilas ...


Broniaus Petrausko testamento valia

2017-04-07 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Praėjusių metų pabaigoje į Amžino poilsio vietą palydėjome Biržų krašto šviesuolį, visuomenininką, lenkų kultūros puoselėtoją, Klausučių kaimo gyventoją Bronių Petrauską. Savo testamente Bronius Petrauskas nurodė, jog paveikslų, knygų, baldų bei kitų daiktų kolekciją palieka „Sėlos“ muziejui, kitaip tariant – visiems savo kraštiečiams. Dalį palikimo biržiečiai galės išvysti šiandien atidaromoje ...


Gavėnios trečiadieniai Pasvaliečiuose

2017-04-05 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje, Pasvaliečiuose pas seseris Marijoną ir Vandą Krasauskaites, per gavėnią trečiadieniais pamaldžiosios moterys gieda „Kalvarijos kalnus“. Jau 47 metus. Kaimynių belaukiant Trečiadienis. Namų šeimininkės seserys Marijona ir Vanda Krasauskaitės po pietų lūkuriuoja kaimynių. – 1970 metais parapijos kunigas Boleslovas Babrauskas šią tradiciją įvedė, išmokė ir traukiame. ...


Pagerbėme šviesų knygnešio atminimą

2017-03-24 Kategorija: Istorija ir žmonės • Komentarai: 0
Žymos: , , ,
Kovo 16-oji – Knygnešių diena. Knygnešys – tai nepaprastas žodis, kurio neįmanoma išversti į jokią kitą pasaulio kalbą. Lietuviui tai šventas žodis, primenantis dramatiškiausius jo tautos istorijos puslapius. Kaip ir kasmet, pagerbėme knygnešių atminimą. Suosto bažnytėlės šventoriuje, prie knygnešio Jurgio Bielinio ir jo artimųjų kapų susirinko gausus būrys atminimą ...