Pasaulio širdis – Biržai. Trumpų kino formų festivalis

2019-08-07 | Kategorija: Renginiai

Pasaulio širdis muša ne tik Los Andžele, Berlyne, Kanuose ar Venecijoje, bet ir atokiausiame džiunglių kaimelyje. Tad ką jau kalbėti apie mistiškąją Šiaurės Lietuvos grožybę Biržus. Juose širdis muša gal net dar stipriau…  

Liepos mėnesį į Biržus buvo atsiųsti 682 filmai iki penkių minučių trukmės iš 75 pasaulio valstybių. Iš jų atrinkti 32 už širdies griebiantys darbai bus parodyti rugpjūčio 16 dieną, 18 valandą Biržų kultūros centre. Peržiūroje susitiksite su festivalio filmo nugalėtojo globalioje kategorijoje ,,Po gimimo“ ispanų režisieriumi Ignacio Rodo.

Biržų žmonės ir svečiai, beprotiškai džiaugsimės, jeigu atvyksite į peržiūrą – Biržų susitikimą su pasaulio siela.  

Bilietai parduodami Biržų kultūros centro kasose ir internete

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.