„Biržai – sostinė mano“. Sekmadienio susitikimai

2019-08-06 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Sekmadienio rytas miesto šeimininkams ir darbininkams darbais priminė vakar šėlusią šventę: teko surinkti visas šiukšles šiukšleles, paruošti miestą šventei. Ir prieš 8 ryto miestas buvo šviežutėlis, tvarkingas.

Malda

Malda pradėjome šventinius sekmadienio renginius. Nuo 11 val. tikintieji rinkosi į šv. Mišias už Biržus ir biržiečius Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mišiose J. Naujalio Mišias ir giesmes giedojo Viktorijos Morkūnienės vadovaujamas Biržų kultūros centro mišrus choras „Viktorija“. Tuo pačiu laiku evangelikų reformatų konfesijos žmonės meldėsi Evangelikų reformatų bažnyčioje.

Tikras džiaugsmas

Kiti šventės renginiai persikėlė į Biržų tvirtovę. Į Pilies arkadą rinkosi įvairaus amžiaus lankytojai: nuo vienų iki šimto metų. Justina Grumšlytė-Brazdžionis vaikams ir jų mamoms, tėčiams, seneliams ir močiutėms pristatė savo devynerius metus kurtą knygelę „Nėjus ir Amadėjus. Tikrasis džiaugsmas“. Su knygele jos autorė ir autorės mama Loreta Gasiūnaitė, keturių anūkų močiutė, supažindino žaismingai, smagiai. Nuobodžiauti nebuvo kada. O ypač vaikų akys sublizgo, kai močiutė Loreta visiems pasiūlė pasivaišinti mėlynais (tokia susitikimo spalva) macaronsais.

Dainuojančiai ir pasakojančiai autorei Justinai pristatyti knygą padėjo mama, draugė Asta Kurlianskienė (Vainoraitė) ir Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė. Kas norėjo, galėjo įsigyti nuotaikingą dviem kalbomis parašytą knygelę ir gauti autorės autografą.

Sugrįžimas

Dviejose „Sėlos“ muziejaus salėse buvo atidaryta dailininko Kęstučio Petro Ramono retrospektyvinė tapybos ir grafikos kūrinių paroda. Vyresnės kartos biržiečiai, daugiau bendravę su žinomu dailininku, norėjo su jais susitikti, pasveikinti šio sugrįžimo proga, deja, pats dailininkas į parodą neatvyko – sunegalavo, todėl parodą pristatė jo sūnus Augustinas Ramonas, pastaruoju metu dirbantis kartu su tėvu ir save vadinantis jo impresarijumi.

Biržai – Kęstučio Petro Ramono gimtinė, čia prabėgo jo vaikystė. 60 metų dailininkas gyvena ir kuria Vilniuje. K. P. Ramono kelias – neįprastai įvairus: grafikas ir tapytojas, dizaineris ir dailės pedagogas, kaligrafas ir ekslibrininkas, portretistas ir abstrakcionistas. Per 40 metų dailės pedagogo veiklos (iš jų 30 – M. K. Čiurlionio nacionalinėje menų gimnazijoje, 10 – Vilniaus dizaino kolegijoje) išugdė per 1000 dailininkų ir dizainerių. Mokydamas jaunuosius dailės studentus, pats visą laiką keitėsi ir stebino kūrybiniais atradimais, dalyvavo virš 300 respublikinių bei tarptautinių parodų.

Šis ilgai lauktas susitikimas Biržuose – 38-oji personalinė K. P. Ramono paroda. Biržų pilies salėse rodomi rinktiniai dailininko kūriniai nuo 1967 metų iki šių dienų, atspindintys kas dešimtmetį kintančias stilistines jo dailės kryptis ir nuoseklią dailininko estetinių pažiūrų vienovę.

Dienoraščė

Jau šešti metai iš Biržų kilusi žurnalistė, literatė Rugilė Audenienė (Gaidukaitė) Biržuose rengia tarmiškos kūrybos konkursus. Tai tapo viena iš Biržų miesto šventės tradicijų. Šįsyk tarmę mokantys kūrėjai buvo pakviesti rašyti dienoraščius. Juos buvo galima skaityti ir balsuoti už labiausiai patikusį interneto svetainėje http://www.birzuhaiku.lt/

Sekmadienį Pilies arkadoje rinkosi kūrėjai, jų draugai, kiti biržiečiai ir svečiai. Buvo pristatyti ir pasveikinti konkurso laimėtojai. Visi turėjo paskaityti savo kūrybą patys, nes kitiems paskaityti nebuvo taip paprasta. Alfredą Naktinio kūrinį skaitė Virginija Virkutienė, kurią autorius buvo prašęs paimti jo prizus. Kūrinius tų autorių, kurie neatvyko atsiimti dovanų, paskaitė pati Rugilė Audenienė. Tarmišką žodį keitė Gvido Staniulio saksofono melodijos.

Laimėtojus rinko kelių įstaigų darbuotojai, atskiri vertintojai, įsteigę savo prizus.

Biržų rajono savivaldybės ir tarybos nariai išrinko tris labiausiai patikusius pasakojimus: „Vis‘ biržiečė dirb ir dainuoj“, autorius Alfredas Naktinis (Adas Kietis); „Visadu čiasas“, autorė  Celina Mikalauskienė (Nida); „Pirm dien sostinėj“, autorė Ramunė Indriliūnienė (Saulė).

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ komanda daugiausia balsų atidavė kūriniui „Buva lapkrits“,autorė Indra Drevinskaitė-Žilinskienė (Saldaine).

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Landsbergienė prizą skyrė Celinai Mikalauskienei už gražia papiliečių (kupiškėnų) tarme parašytą „Tekstą apie Strazdelį“.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka gražiausiu tekstu išrinko savo darbuotojos Liudos Prunskienės pasakojimą „Subatvakaris“. Kad dalyvauja konkurse, Liuda kolegoms nesisakė, o visi kūriniai buvo vertinami tik pagal slapyvardžius. Liuda Prunskienė pasirašė Gese.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto komanda labiausiai dienoraščio žanrą atitinkančiu paskelbė Birutės Šukauskaitė „Vienų vasaros dienū“.

Lietuvos radijo žurnalistė Inga Janiulytė už gražų pasakojimą ir autentišką kalbą taip pat, kaip ir muziejininkai, pasirinko IndrosDrevinskaitės-Žilinskienės „Buva lapkrits“.

Poetė, rašytoja, filosofė Aušra Kaziliūnaitė už puikiai užrašytą tarmę ir nuo vaikystės pažintus jaukius žodžius įvertino: „Pirm dien sostinėj“, autorė Ramunė Indriliūnienė (Saulė); „Nor paporint tikrų atsitikimų“, autorė Vanda Krikščikienė (Kaimo babute); „Vis‘ biržiečė dirb ir dainuoj“, autorius Alfredas Naktinis.

Poetė, rašytoja Sara Poisson už aktualumą, kalbos pokyčių atskleidimą, humorą pastebėjo „Vienų vasaros dienū“, autorė B.Šukauskienė.

Nuolatinė konkurso dalyvė poetė Rita Venskūnienė už tai, kad „labė gražė aprašytųs darbai žmogelių“, prizą skyrė taip pat A. Naktiniui su kūrinį „Vis‘ biržiečė dirb ir dainuoj“.

Konkurso organizatorė Rugilė Audenienė išsirinko eksperimentinį pasakojimą „Kas aš tok’ es?“, kurį sukūrė Ignesa Žygelienė (Lape Snape).

Daugiausia skaitytojų susidomėjimo „Facebook“ sulaukė tekstas „Gyvenims kėp dien“, autorė  Sonata Kaminskaitė (Sonata).

Apdovanojus visus autorius, išklausius jų kūrinius, rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas ir mero pavaduotoja Astra Korsakienė padėkojo pačiai konkurso organizatorei Rugilei, kurį į gimtinę kasmet grįžta su šiuo projektu, skatina domėtis tarmiška kalba, branginti savo šneką. Rugilei  Audenienei, žurnalistei, poetei, prozininkei,buvo įteiktas Savivaldybės mero padėkos raštas už kultūrines iniciatyvas, Biržų krašto tarmės puoselėjimą, literatūrinių konkursų organizavimą.

Nusifotografavę atminimui konkurso dalyviai, organizatoriai ir kiti biržiečiai vaišinosi arbata su medumi, kaimišku sūriu.

Paskutiniai akordai

Pilies kieme biržiečiai klausėsi Sauliaus Petreikio grupės koncerto, o vakarop prie fontanų rinkosi „Baltosios vakarienės“ dalyviai, daugiausia – pagyvenę žmonės. Pasibūti, pasilinksminti.

Iki kitos šventės!

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.