Knyga pagal receptą. Alio Balbieriaus ,,Ekvilibriumas“ Biržų pilyje

2019-08-05 | Kategorija: Susitikimai

Tradicinė Biržų miesto šventė penktadienį prasidėjo keliais kameriniais renginiais. Vienas jų – žinomo poeto Alio Balbieriaus naujos poezijos rinktinės ,,Ekvilibriumas“ pristatymas Biržų pilyje. Tai jau 15-oji biržiečio knyga.

Poeto kelią A.Balbierius pradėjo 1986 m. , kartu su V.Šoblinskaite ir T.A. Rudoku išleidęs rinkinį ,,Delno irklas“ serijoje ,,Pirmoji knyga“.

Besidomintys A.Balbieriaus žino, kad poetas daug gyvenimo laiko skiria gamtosaugos, ekologijos problemoms. Gediminas Kajėnas taip pristato poetą leidinyje ,,8 diena“:  ,,ir savo tekstuose, ir fotografijose, ir nuo didmiesčio gyvenimo nutolusioje kasdienybėje Alis Balbierius yra tikras panteistas, adoruojantis gyvybę ir beribes jos formas.A.Balbierius nuolat pabrėžia gamtos svarbą, įtaką kūrybai. ,,Apskritai man gamta yra visa ko Alfa ir Omega“, – prisipažino 2015 m. interviu portalui ,,Bernardinai.lt“. ,,Gamta yra pagrindinis dalykas“, – pristatydamas savo naująją knygą Biržuose pakartojo rašytojas.  Jis neslėpė pasipiktinimo dabar Lietuvoje vykstančiais masiniais kirtimais tiek miškuose, tiek ir miestuose. Anot renginį vedusios Irutės Varzienės,  Aliui natūra yra aukščiau už kultūrą, ką jis nuolat pabrėžia naujoje knygoje:

Sėklos gilesnė

yra atmintis

nei kultūros…

 I.Varzienė teigė, kad ši knyga – kitokia, nei iki šiol buvusios A.Balbieriaus knygos. Ji atkreipė dėmesį, kad ne tik iliustracijos pabrėžia autorių siekus minimalizmo, bet taip pat turinys ir netgi rinkinio struktūra. ,,Perskaičiau knygą vienu ypu, – dalijosi įspūdžiu renginio vedėja. – Ji paliko labai gilų, tikrą įspūdį.“ I.Vrzienės nuomone, jeigu knygomis būtų gydoma, tai ši knyga būtinai patektų į privalomųjų skaityti sąrašą, tokia knyga pagal receptą.

Pats Alis teigė, dabar matąs mažiau prasmės rašyti ir leisti knygas. ,,Garbė tokia juokinga tas knygų leidimas,“ – ironizavo poetas. Vyraujančios temos, kaip ir visoje A.Balbieriaus kūryboje – gamta, kelionių prisiminimai, filosofinės refleksijos, ypač stipriai juntamos trieiliuose – haiku. Pats poetas juokavo, kad dabar eilėraštį vadinti haiku tarsi nebepadoru, todėl jis vadinąs trieiliais ir taip siūlo ir kitiems.

Jis pritarė, kad ir apipavidalinant, ir sudarant knygą sąmoningai pasirinko minimalistines išraiškos priemones. ,,Dzeno estetika, dzeno kaligrafija, specialiai tokia minimalistinė estetika“, – sakė knygos autorius.

 I.Varzienė sakė ieškojusi rinkinyje, kas yra eilėraščio šerdis, kas užkabina ir eilėraštį daro eilėraščiu. A.Balbieriaus  metaforos tobulai talpios ir prasmingos, norisi cituoti ir cituoti, teigė I.Varzienė. A.Balbierius tvirtino, kad jo eilėraščiai – tai visų pirma vaizdiniai. ,,Mano eilėraščių negali suprasti, jei nematai jų vizualiai,“ – teigė poetas. Jis sakė nežinąs, ar galėtų kurį nors eilėraštį vadinti manifestu – jie visi atsirado iš tam tikrų išgyvenimų, patirčių, apmąstymų, iš to, kas jam svarbu.  I.Varzienės nuomone, A.Balbieriaus eilės labai atspindi mūsų bendrumą:

tai šunkelis,

kuriuo mes išėjom,

pilni išėjimo.

Ji įžvelgė daug sąsajų su neseniai Amžinybėn išėjusio J.Meko kūryba. Pats A.Balbierius J.Meką vadino kūrėjo ilgaamžiškumo pavyzdžiu, kai visas gyvenimas yra kūryba, vis ieškanti naujų impulsų.  

Baigiantis susitikimui, E.Lansbergienė įteikė poetui dovanų malonų prisiminimą – įrėmintą 1986 m. straipsnį iš žurnalo ,,Naujos knygos“, kuriame pristatomi tų metų debiutantai ir tarp jų – pirmąjį poezijos rinkinį išleidęs Alis Balbierius.

atminties voras

meta tinklus

ne žuvims gaudyt.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.