,,Juodo alaus“ byla perduota į teismą

2019-08-04 | Kategorija: Krašto naujienos

Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pareikšti Biržuose įsikūrusios alaus daryklos direktoriui bei pagrindiniam akcininkui J. N. ir gamybos vadovei A. N. Jie kaltinami didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu veikiant bendrininkų grupėje.

Ikiteisminis tyrimas dėl Biržuose įsikūrusioje uždarojoje akcinėje bendrovėje galimai vykdomų ekonominio pobūdžio nusikalstamų veikų buvo pradėtas Lietuvos kriminalinės policijos biurui gavus žvalgybinės informacijos. Tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1 skyriaus viršininkė Sandra Juškauskienė, o vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Tyrimo metu surinktais duomenimis, 2010-2016 metais dalis alaus, pagaminamo naudojant bendrovės įrangą, žaliavą ir patalpas, buvo parduodama nefiksuojant jo pardavimo ir gaunamų pajamų.

Pagal bendrovės direktoriaus galimai parengtą nusikalstamą planą, pagaminta produkcija buvo pateikiama į sandėlį, kur kompiuteryje esančioje buhalterinėje programoje alus būdavo užpajamuojamas (užpildant vidinius pajamavimo važtaraščius) ir paruošiamas išvežimui. Po to, išrašius sąskaitas- faktūras (jose nurodant tikrą alaus kiekį), jis būdavo išgabenamas nuolatiniams vadinamą „juodą alų“ perkantiems pirkėjams. Pristačius alų į vietą, sąskaitos-faktūros tikram alaus kiekiui būdavo sunaikinamos, o jų vietoje išrašomos suklastotos sąskaitos, jau su ženkliai mažesniu produkcijos kiekiu. Šios suklastotos sąskaitos- faktūros būdavo įtraukiamos į bendrovės buhalterinę apskaitą.

Realizavus „juodą alų“, gauti pinigai būdavo pasisavinami, neįnešant jų į bendrovės kasą. Įtariama, kad per minėtą laikotarpį realizavus neapskaitytą produkciją buvo pasisavinta beveik 200 tūkst. eurų, o valstybei nesumokėta daugiau nei 88 tūkst. eurų mokesčių.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro K. Greiciūno, apie bendrovėje gaminamą vadinamą „juodą alų“ bendrovės darbuotojai žinojo, tačiau tylėjo baimindamiesi netekti darbo. Atliekant tyrimą įtarimai dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą buvo pareikšti dar 6-iems alaus daryklos darbuotojams, bet vėliau, jiems pripažinus savo kaltę ir davus išsamius parodymus, tyrimas jų atžvilgiu buvo nutrauktas atleidžiant juos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai nustatė ir neužpajamuoto alaus pirkėjus. Iš minėtos bylos buvo atskirtas ikiteisminis tyrimas, kuriame kaltinimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo pareikšti Vilniuje registruotai uždarajai akcinei bendrovei ir jos direktoriui R. Š. Tyrimo duomenimis, ši bendrovė galimai realizuodavo didžiausią dalį neapskaityto biržietiško alaus. Manoma, kad 2010-2016 metais, neįtraukus į bendrovės PVM deklaracijas daugiau nei 165 tūkst. eurų gautų pajamų už „juodą alų“, valstybei nebuvo sumokėta beveik 29 tūkst. eurų PVM mokesčio. Ši atskirta byla perduota nagrinėti Vilniaus apylinkės teismo Vilniaus rūmams.

Dabar į teismą atiduotoje byloje kaltinimai pareikšti ir vienos Kupiškyje registruotos bendrovės direktoriui V. V. Jis kaltinamas apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad jo bendrovė per 4 mėnesius iš biržiečių aludarių įsigijo neužpajamuoto alaus už beveik 4,5 tūkst. eurų. Kitiems „juodo alaus“ pirkėjams, pripažinusiems savo kaltę ir sumokėjusiems mokesčius valstybei, ikiteisminiai tyrimai sutraukti pagal laidavimą.

Biržų aludarių byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

Gen.prokuratūros pranešimas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.