Bistrampolyje šeštadienį rekonstruos 1863-ųjų sukilimą

2019-07-31 | Kategorija: Kaimynai

Šventės organizatorių (Bistrampolio dvaro) nuotr.

Šį šeštadienį Bistrampolio dvaras tradicinę Bistrampolio dieną švęs trejopai: vyks konkūrų varžybos, koncertas ir 1863-ųjų sukilimo liepos 31 d. mūšio rekonstrukcija. „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ įkurs sukilėlių stovyklą jos istorinėje vietoje, o lankytojai galės papildyti laisvės kovotojų gretas: išmėginti jų ginklus, drabužius ir daugiau sužinoti apie vieną iš sukilimo vadų – kunigą Antaną Mackevičių.

 

„Bistrampolio dvaro statytojo sūnus Vladislavas Bistramas taip pat buvo sukilėlis, vieno iš sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko adjutantas. Tad dvaras aktyviai dalyvavo sukilime. Šeštadienį atkursime jo įvykius istorinėje rekonstrukcijoje ir parodysime daugiau apie sukilimą per dvaro valdytojų palikuonio Tadeušo Bistramo čia kurto ir filmuoto dokumentinio filmo apie Antaną Mackevičių premjerą“, – pasakoja dvaro vadovas kunigas Rimantas Gudelis.

Šventės organizatorių (Bistrampolio dvaro) nuotr.

Bistrampolio dieną pradės tradicinėmis tapusios žirgų konkūro varžybos „Bistrampolio taurė“. Tikimasi, kad jose sudalyvaus 50 žirgų ir raitelių, 3 iš jų – Bistrampolio žirgyno gyventojai. Nuo 10 val. taip pat veiks Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ ir Karaliaus Mindaugo husarų bataliono atkurta sukilėlių stovyklavietė, joje lankytojai galės išmėginti sukilėlių ginklus, įsikūnyti į sukilimo dalyvius. „Vyks sukilėlių pasirodymai, pratybos, kuriose pamatysime, kaip prieš 150 metų lietuviai ir lenkai su savo ištiesintais dalgiais, kuriuos naudojo kaip iečių antgalius, ruošėsi mūšiams“, – kalbėjo R. Gudelis.

Muzikinėje šventės dalyje Anykščių kamerinis choras „Salve Kantus“dainuos Antano Baranausko ir sukilėlių giesmes, o vakare nuo 17 val. pasirodys Lietuvos trombonų projektas su Loreta Sungailiene.

Šventės organizatorių (Bistrampolio dvaro) nuotr.

„Šiais metais Bistrampolio diena nusidrieks per dvi vietas: bus minima ne tik dvare, bet ir Palėvėnės bažnyčioje. Iš šios bažnyčios prieš daugiau kaip 150 metų kunigas Antanas Mackevičius išėjo prisijungti prie sukilimo. Palėvėnės vienuolyne vienuolis ruošė maistą sukilėliams, bet prieš pat prasidedant sukilimui buvo suimtas, ir tuomet Palėvėnės vienuolynas buvo uždarytas“, – istoriją primena R. Gudelis. Sekmadienį 400 metų senumo bažnyčioje bus laikomos mišios, vėliau – rodomas filmas apie sukilimą, ten taip pat vyks sukilėlių pratybų rekonstrukcija.

Tadeušas Bistrampas (Tadeusz Bystram). Šventės organizatorių (Bistrampolio dvaro) nuotr.

„Daugelis paprastų Lietuvos žmonių pernelyg nesidomi istorija. Ir nieko keista – apie ją skaityti knygose iš tiesų ne visada įdomu. Tačiau galėdami sudalyvauti renginyje, pasimatuoti sukilėlio drabužį, pašaudyti iš sukilime dalyvavusio bajoro pistoleto tuščiais šoviniais žmonės per trumpą laiką daug ne tik sužino, bet ir supranta. Iš tokių paprastų veiksmų kaip įlipimas į sukilėlio batus galima suvokti, kiek svarbus žmonėms buvo tas sukilimas, kiek jie buvo pasiryžę paaukoti už, pasak sukilimo šūkio, „mūsų ir jūsų laisvę“, – svarstė Bistrampolio dvaro vadovas.

 

Bistrampolio diena šiemet – šeštadienį, rugpjūčio 3 d., Bistrampolio dvare ir sekmadienį, rugpjūčio 4 d., Palėvėnės bažnyčioje.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.