Likėnuose – pokalbis apie darbus ir meną

2019-07-28 | Kategorija: Palėpė

Liepos 25 dieną rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas lankėsi Likėnų reabilitacijos ligoninėje, susitiko su Panevėžio respublikinės ligoninės direktoriumi Arvydu Skorupsku ir administratore Lina Meškauskiene.

V.Jareckas kartu su Ligoninės vadovais apžiūrėjo pirmąjį korpusą, kuriame renovacija įpusėta, tarėsi dėl būtinų darbų, kad Likėnų reabilitacijos ligoninė būtų patogi ir jauki ligoniams, galėtų teikti gydomojo turizmo paslaugas. Vadovai kalbėjo ir apie tai, kaip reikėtų sutvarkyti Likėnų parką, kad jis būtų jaukus, saugus sunkiau judantiems ligoniams ir kitiems parko lankytojams.

Aptarę darbinius reikalus V. Jareckas ir A. Skorupskas dalyvavo Likėnų parke surengtame mažajame dainuojamosios poezijos festivalyje „Likėnų versmės“. Į festivalį atvyko daug biržiečių, suėjo ligoninėje besigydantys žmonės. Festivalis buvo skirtas jubiliejiniams Pauliaus Drevinio metams.

Šventė prasidėjo parodos pristatymu. Įvairios stilistikos dailės kūrinių parodą „Paveikslų muzika“ pristatė pasvalietis menininkas, muzikantas ir dailininkas Juris Baliūnas (Jurė). Paroda eksponuojama Likėnų biuvetėje. Parodos autoriui padėkojo festivalio organizatorė Likėnų reabilitacijos ligoninės bibliotekininkė Rita Venskūnienė, Panevėžio respublikinės ligoninės direktorius A. Skorupskas.

Apžiūrėję kūrinius, atsigėrę mineralinio vandens festivalio dalyviai ir svečiai rinkosi prie vandens estrados tvenkinio papėdėje. Festivalį pasveikino Biržų rajono ir Panevėžio respublikinės ligoninės vadovai. A. Skorupskas kalbėjo, kad Likėnuose ketinama organizuoti visą ciklą renginių „Menas gydo“, o šis festivalis – vienas iš jų. „Norime į šį nuostabų parką sugrąžinti meną, o kartu su meru turime didelį norą atgaivinti patį parką“, – kalbėjo A. Skorupskas. Direktoriui pritarė V. Jareckas, pasveikinęs visus festivalio dalyvius, pasidžiaugęs, kad festivalis Likėnų parke suliejo muziką, poeziją, dovanojo puikią nuotaiką ir viltį, kad Likėnų reabilitacijos ligoninė plėsis, kad parkas atgims sveikatai ir kultūrai, kad Likėnai taps turistų traukos vieta.

Apie Paulių Drevinį pasakojo, savo eiles skaitė bibliotekininkė Liuda Prunskienė, kilusi iš to paties Gulbinų kaimo kaip ir poetas. Festivalyje dalyvavo  literatai Virginija Virkutienė, Algirdas Butkevičius, skaitovas Salvijus Lansbergas, dainuojamosios poezijos atlikėjai Kastytis Petryla, Leonidas Čiudaras, Laima ir Artūras Aukštuoliai, Irina Šakuro su vaikais, Sigitas Paliulis, Eduardas Juknevičius. Ir net prapliupęs lietus tik trumpam nutraukė festivalį, jo dalyvius dar kartą sugrąžino į biuvetę.

Renginį organizavo Respublikinės Panevėžio ligoninės Likėnų reabilitacijos ligoninės darbuotojai ir festivalio draugai: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Biržų turizmo informacijos centras, Pabiržės seniūnija ir bendruomenė. Informaciją apie jį skleidė Balticum TV, „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.