Biržiečius ir miesto svečius kviečiame į eiseną

2019-07-22 | Kategorija: Krašto naujienos

Visi Biržų rajono gyventojai, įmonės, organizacijos, įstaigos, bendruomenės, klubai, kitos visuomeninės organizacijos, formalūs ir neformalūs gyventojų susibūrimai kviečiami dalyvauti tradicinėje miesto šventės „Biržai – sostinė mano“ eisenoje. Pakvieskite į ją savo svečius, draugus, pažįstamus.

Kviečiame pasipuošti, atsinešti gerą nuotaiką ir ją dovanoti daugybei eisenos stebėtojų biržiečių ir miesto svečių. Visi esate laukiami.

Eisena vyks rugpjūčio 3 dieną, prasidės 17.30 val. Eisenos dalyviai rinksis Savivaldybės kieme (Vytauto g. 38, Biržai).

Teirautis dėl eisenos ir į ją registruotis prašome tel.: 8 68254064, (8 450) 43160 (Gražina Strazdienė).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.