Naujas miesto šventės akcentas – spalvinga specialiosios ir išskirtinės technikos kolona

2019-07-21 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų rajone yra ypač daug įvairios technikos klubų. Miesto šventei „Biržai – sostinė mano“ visi technikos mylėtojai vienijasi į specialiosios ir išskirtinės technikos koloną, kuri pravažiuos  Biržų miesto gatvėmis rugpjūčio 3 dieną. Vienas iš šio renginio organizatorių ir koordinatorių Voldemaras Aišparas paaiškino, kad šventinėje technikos kolonoje ketina dalyvauti ir senovinės technikos savininkai, ir baikeriai, ir motokrosininkai, autokrosininkai, visureigių klubas ir kiti technikos fanai.

Dalyvauti kolonoje kviečiami ūkininkai, turintys modernią ir senovinę techniką, komunalinių paslaugų, statybų organizacijos, ugniagesiai gelbėtojai, kitos organizacijos ir įmonės, turinčios tokią techniką, kurią retai matome miesto gatvėse.

Norima suburti kuo spalvingesnę ir įvairesnę technikos koloną, kuri domintų įvairaus amžiaus biržiečius. Kolonos dalyviai rinksis Biržų aviacijos sporto klube rugpjūčio 3 d., iš jo 17 val. pajudės Vytauto, J. Basanavičiaus, Kilučių ir Respublikos gatvėmis. Kolona parodai nesustos.

V.Aišparas kviečia visus, turinčius įdomios, nematytos ar retai matomos technikos, senos ir naujos, dalyvauti šioje kolonoje ir visiems parodyti, kad Biržai – techniką vertinančių žmonių miestas ir rajonas.

Dėl dalyvavimo kolonoje kviečiama skambinti tel. 8 687 27695 Voldemarui Aišparui.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.