Šventiškai sutikti ir nuoširdžiai pasveikinti ugniagesiai gelbėtojai

2019-07-10 | Kategorija: Krašto naujienos

Liepos 7 d. Mozelyje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, pasibaigusiame Tarptautiniame stipriausiojo ugniagesio gelbėtojo čempionate triumfavo lietuviai. Varžybose dalyvavo 274 dalyviai iš 11 šalių. Lietuvos ugniagesiai iškovojo pirmąją vietą estafetės rungtyje, įveikę Čekijos komandą, kuriai čekai pasiskolinobiržietį Romualdą Vilimą, ir Lenkijos atstovus. Tandemų (dvejetų) rungtyje nepralenkiami buvo ir čempionais tapo Mindaugas Valaitis ir Andrius Ašmontas, o antrąją vietą užėmė Biržų PGT ugniagesiai gelbėtojai Romualdas Vilimas ir Marius Gasparėnas. Lietuvos komanda tapo ir „BestTeam“ kategorijos nugalėtoja.
Varžybose biržiečiai pasirodė puikiai. Romualdas Vilimas užėmė 6-ąją vietą M18 kategorijoje ir 11-ąją vietą bendroje įskaitoje (laikas 1.31), Marius Gasparėnas – 17-ąją vietą M30 kategorijoje ir 39-ąją vietą bendroje įskaitoje (laikas 1.47). Beje, R. Vilimas pagerino ir asmeninius rezultatus.


Liepos 9 dieną tarptautinių varžybų dalyvių jų artimieji, Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė laukė sugrįžtančių Savivaldybės administracijos pastato kieme. Gelbėtojai atvyko su savo technika. Po ilgos kelionės pavargę vyrai kiek vėlavo.
Sugrįžę laimėtojai buvo vainikuoti ąžuolų lapų vainikais, apdovanoti gėlėmis ir dovanėlėmis. Vyrams už drąsą, ryžtą ir sėkmingą pasirodymą tarptautinėse varžybose dėkojo Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, su pergale sveikino jų kolegos ugniagesiai, šeimos nariai, kaimynai.
Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.