Biržų policijos komisariato komanda – geriausia Panevėžio apskrities komanda

2019-07-04 | Kategorija: Krašto naujienos

Panevėžio AVPK nuotr.

Pareigūnams teko įveikti sudėtingas rungtis, vykusias Panevėžio mieste ir rajone.

Bendrųjų žinių patikrinimas – pareigūnai turėjo atsakyti į klausimus ne tik iš savo darbinės aplinkos, bet ir į suktus klausimus, ar net iš šių dienų aktualijų . Ekstremalus vairavimas – šioje rungtyje svarbus buvo laikas ir labai tikslus važiavimas, nes tarpai tarp kūgelių palikti minimalūs, o už kiekvieną nuverstą gaunamos baudos. Policijos pareigūnų veiksmai įvykio vietoje – tikrinama kaip maksimaliai pareigūnai išnaudoja savo darbo priemones ir pastebi visas smulkmenas įvykio vietoje.  Šaudymas – šioje rungtyje pareigūnai šaudė į taikinius iš skirtingų atstumų ir už priedangos. Asmenų sulaikymas – pareigūnai sulaikinėjo ginkluotus nusikaltėlius, kurie spruko iš įvykio vietos autobusiuku.   Reagavimas į smurtą artimoje aplinkoje – dažnai sutinkama situacija kasdieniniame policijos pareigūnų darbe. Medicininės pagalbos suteikimas – situacijos, kuriose būtina žmonėms suteikti medicininę pagalbą, kad jie išgyventų. Visos rungtys maksimaliai priartintos prie pareigūnų darbo kasdienybės.

Pirmąją vietą užėmė Biržų Policijos komisariato komanda. Jie atstovaus Panevėžio apskričiai rugsėjo mėnesį vykstančiame šalies geriausių policijos pareigūnų konkurse, kuris vyks Palangoje.

Panevėžio AVPK inf.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.