Biblioteka kviečia į kelionę

2019-07-02 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Gulbinėnų dvaras Pasvalio raj. (spiraliniai laiptai). Bibliotekos archyvo nuotr.

Jurgio Bielinio viešoji biblioteka kviečia į kelionę:

Liepos 13 d. 10 val. maršrutas „Gimtinės laisvei pasišventę“ 
(lankomos K. Ladigos, S. Paliulytės – Ladigienės, E. Galvanausko, P. Jakubėno, M. Indriliūno gyvenimo vietos, Leliškių mūšio vieta, rezistentų kapavietė Gerkiškiuose). Maršruto trukmė 6 val., kaina 12 eurų.

Registruotis iš anksto telefonu: 8 (698) 13963 arba 8 (450) 38015.

Kelionė vyksta su vadovu.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.