Kariai savanoriai uždavė diskusijas provokuojančių klausimų

2019-06-30 | Kategorija: Visuomenė

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Panevėžio TLK) organizavo jau antrąjį susitikimą su šalies apsaugos struktūrose dirbančiais asmenimis – šią savaitę apsilankė Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės būstinėje Dembavoje (Panevėžio r.). Pirmasis Panevėžio TLK atstovų susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės pareigūnais vyko pavasarį.

KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės štabo ir kuopų vadams iš Panevėžio, Anykščių, Rokiškio, Biržų, Kupiškio, Zarasų, kitiems kariams savanoriams bei rinktinės skyrių specialistams ligonių kasos atstovai pristatė privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistemos principus, PSD teikiamas galimybes, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, trumpai supažindino su Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamomis ir išlaidomis bei ligonių kasų veikla tam, kad kariškiai geriau suprastų, kaip ir kam panaudojamos gyventojų PSD įmokos, koks yra ligonių kasų vaidmuo PSD sistemoje.

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė susitikime akcentavo, kada Lietuvos gyventojai draudžiami valstybės lėšomis, o kada sveikatos draudimu privalo rūpintis patys, kaip svarbu vykstant į kelionę po Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės šalis pasiimti su savimi ESDK. Taip pat kalbėta apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, LR piliečių, gyvenančių ir dirbančių kitose ES šalyse, PSD ir sveikatos priežiūros paslaugas, aptartos sveikatos draudimo sąlygos dirbant su verslo liudijimais, auginant vaikus ir pan.

Kariams savanoriams paaiškinta, kaip galima sužinoti gyventojams suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir gauti duomenis, kiek PSDF biudžeto lėšų kainavo šios paslaugos, pažymėta, kuriais atvejais atsiranda skolos PSDF biudžetui ir kaip jų išvengti, kalbėta apie šio fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką – tyrimų, siuntimų skyrimo ir kt.  

Susitikimo dalyviai ligonių kasos specialistams turėjo nemažai aktualių klausimų, taip pat išsakė skaudulius dėl kariškių socialinės rūpybos. Susirinkusieji aiškinosi, kodėl duomenys, susiję su karių savanorių atlyginimais ir nuo jų priklausančiu PSD, ligonių kasų informacinę sistemą pasiekia tik mėnesio 10 dieną, klausė, ar būtina vykstant į užsienį su savimi vežtis ESDK, jei būtinoji medicinos pagalba kitoje ES šalyje, jų manymu, ir taip bus suteikta, tikslinosi, ar pačiam gyventojui būtina žinoti, kokios formos pažymą reikia atsivežti iš kitos ES šalies, kad galėtum gydytis Lietuvoje, jei apie tai greičiausiai žino kiekvienos užsienio šalies kompetentingų įstaigų darbuotojai.

Rinktinės vadui pradėjus diskusiją dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 146 straipsnio įgyvendinimo (jame teigiama, kad valstybė globoja ir aprūpina karius, kurie eidami karo tarnybą nustoja sveikatos, taip pat karo tarnybą einant žuvusių ar mirusių karių šeimas ir t. t.), taip pat dėl nuomonės, jog tam tikru laikotarpiu susižeidusieji pratybose gali nesulaukti nemokamos medicinos pagalbos, ligonių kasos atstovai patarė, kur reikėtų spręsti socialinės rūpybos klausimus bei užtikrino, kad būtinoji medicinos pagalba mūsų šalyje nemokamai teikiama visais atvejais, net ir asmeniui esant nedraustam PSD. Panevėžio TLK specialistai nurodė, kur galima rasti bendros informacijos apie skirtingose ES šalyse galiojančią būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką kitų šalių piliečiams su ESDK, pateikė pavyzdžių, įrodančių galiojančios ESDK turėjimo svarbą, apibendrino žinomas Lietuvos gyventojų patirtis užsienio gydymo įstaigose.

Kariškiams buvo aktualūs ne tik jiems, bet ir šeimos nariams svarbūs dalykai. Susitikimo dalyviai teiravosi, ar pacientas turi teisę reikalauti, kad medikas atvyktų į namus prijungti lašinės, kodėl sunku vaikams gauti medicininę reabilitaciją, kodėl neišduodamas nedarbingumo pažymėjimas tėvui, liekančiam prižiūrėti mažamečių vaikų, kai jų mama gydoma ligoninėje. Klausta apie studentų PSD ir kodėl valstybės lėšomis draudžiamiems, bet dirbantiems studentams reikia mokėti PSD įmokas. Kai kurie savanoriai piktinosi, kad asmenys, mokėdami po kelias PSD įmokas, negauna dvigubai ar trigubai daugiau paslaugų už kitus.

Taip pat domėtasi, ar teisėtai gydymo įstaigose liepiama pacientams patiems nusipirkti operacijai reikalingų medicinos pagalbos priemonių, o išgirdus atsakymą, išsakyta nuomonė, kad gydymo įstaigos nepakankamai kontroliuojamos ir baudžiamos už reikalavimus nepagrįstai mokėti.

Ligonių kasos atstovai kariams savanoriams paaiškino pagrindinių PSD sistemos principų – visuotinumo ir solidarumo – svarbą bei daugelį kitų dalykų, susijusių su PSD ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, atsakė į visus pateiktus klausimus.

         

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.