Vaikų laukia žaidimų aikštelė A. Dauguviečio parke

2019-06-27 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

 

Birželio 20 dieną nuo pat ryto į A. Dauguviečio parką rinkosi vaikai. Žaidimų aikštelės atidarymo šventė buvo paskelbta 11 valandą, tačiau mažieji nekantravo ir kur kas anksčiau su mamomis, tėveliais, močiutėmis ir seneliais skubėjo išbandyti visas aikštelės pramogas. Kai kurie aikštelės įrenginius buvo išbandę ir prieš dieną ar kelias, nelaukdami, kol aikštelė bus oficialiai atidaryta.

Vaikai užsiėmė savo darbais: suposi, šliaužiojo, ropojo, laipiojo, o juos prižiūrintys vyresnieji džiaugėsi, kad Biržuose, daugelio pamėgtame parke, įkurta tokia aikštelė, kad joje gausu įvairiausių įrenginių, ir sau mielą žaidimą ras nuo pačių mažiausiųjų iki paauglių.

Vaikų žaidimų aikštelė A. Dauguviečio parke – bendras Biržų rajono savivaldybės ir Aizkrauklės rajono savivaldybės (Latvija) projektas, įgyvendinamas iš Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 m. programos „Gyvenimo kokybės pasienyje gerinimas didinant nepasiturinčių bendruomenių ir teritorijų potencialą” lėšų. Į aikštelės atidarymo šventę atvyko ir projekto partneriai – Aizkrauklės rajono savivaldybės meras Leons Lidums ir projekto vadovė Valerija Noreika.

Šventės dalyvius pasveikino projekto vadovė Jurga Bagamolovienė, rajono Savivaldybės Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė mažiesiems linkėjo smagaus poilsio parke, o vyresniesiems priminė, kad jų pareiga – prižiūrėti aikštelėje žaidžiančius vaikus ir rūpintis jų saugumu.

 

Vaikus ir jų tėvelius lietuviškai pasveikino L. Lidums, linkėdamas smagaus poilsio gamtos apsuptyje.

Mažuosius į būrį kvietė, žaidimus jiems organizavo šventės vedėjas Kareivis, peliukai Mikis ir Minė.

 

Parengė rajono Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.