Kinas kaip poezija, vaizdai kaip istorija: J. Meko filmų peržiūra ir poezijos skaitymai

2019-06-25 | Kategorija: Krašto naujienos

Liepos 3 d., trečiadienį, meno ir edukacijos centras „Rupert“ (Vilnius) kviečia į Jono Meko filmų peržiūrą ir poezijos skaitymus Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.

Renginys yra „Rupert“ centre birželio-liepos mėn. pristatomos J. Meko parodos „Leiskite man svajoti utopijas” dalis.

 

Vakaras Biržų bibliotekoje prasidės nuo J. Meko filmo „Prarastas, prarastas, prarastas“ (5 dalis, 1976) peržiūros su kino kritiku ir tyrinėtoju Luku Brašiškiu (JAV). Trumpos prezentacijos metu „Kinas kaip poezija, vaizdai kaip istorija. Jaudulys Jono Meko filmų dienoraščiuose” kino kritikas L. Brašiškis pasakos, kaip per dėmesingą aplinkos stebėjimą J. Meko filmuose-dienoraščiuose galime patirti istoriją.

Po peržiūros kviesime į J. Meko eilėraščių skaitymus, kuriuose bus pristatyti „Rupert“ parodoje „Jonas Mekas: leiskite man svajoti utopijas“ eksponuojami, anksčiau nepublikuoti poeto eilėraščiai, atkeliavę iš daugiau nei 60 metų kaupto poezijos archyvo ir rašyti skirtingais menininko gyvenimo laikotarpiais.

Nuo ankstyvosios poezijos, rašytos J. Meko jaunystėje, Lietuvoje, Biržuose ir Semeniškiuose, 4 deš. pabaigoje – 5 deš. pradžioje, eilių, sukurtų karo ir pokario metų Vokietijoje, priverstinio darbo stovyklose, kuriose menininkas su broliu Adolfu Meku praleido ne vienerius metus, iki eilėraščių, rašytų Niujorke (JAV) nuo 6 iki 10 deš. pabaigos.

Projektą pristatantis „Rupert“ į šį poezijos rinkinį siūlo žvelgti kaip į visą gyvenimą poeziją praktikavusio J. Meko asmeninę užrašų knygelę, darbinį juodraštį ar, kaip ją pavadino pats autorius, „dulkinos poezijos“ ekspoziciją.

Poezija daugelį metų emigracijoje praleidusiam J. Mekui tarnavo ir kaip prisiminimų, vizijų ir kasdienybės fragmentų talpykla, erdvė asmeninių „utopijų” kūrimui, ir kaip būdas išsaugoti ryšį su lietuviškomis šaknimis.

Renginys organizuojamas kartu su Biržų Jurgio Bielinio viešąja biblioteka.

J.Meko nepublikuotus eilėraščius skaitys biržiečiai Leonidas Čiudaras, Dalia Kėželienė, Evaldas Timukas, Rita Venskūnienė.

Liepos 3 d. renginio programa: 17 val. – filmo „Prarastas, prarastas, prarastas (5 dalis, 1976) peržiūra sukino kritiku L. Brašiškiu, 18 val. – kavos puodelis, 19 val. – poezijos skaitymai. Renginys vyks bibliotekos salėjeir II a. arkadoje. Galima dalyvauti visame renginyje arba rinktis sau patinkančią dalį.

 

J.Meko paroda „Leiskite man svajoti utopijas” „Rupert“ meno ir edukacijos centre, Vilniuje, veiks iki liepos 21 d.

Parodos rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Pakrantė ir Vilnius TechPark,  Renginio Biržuose rėmėjas: UAB „Biržų duona”.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.