Biržuose – Paryžiaus Dievo Motinos katedroje grojusio vargonininko koncertas

2019-06-19 | Kategorija: Susitikimai

Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje šį penktadienį 18 val. vyks vargonų muzikos miesto iš Jungtinių Amerikos Valstijų, dr. William H. Bates koncertas.Dr. W. H. Bates yra įgijęs vargonų, bažnytinės muzikos ir muzikos bakalauro laipsnius, muzikos magistro laipsnį bei vargonų daktaro laipsnį. Savo muzikinės kaip atlikėjo karjeros metu dr. Bates koncertavo ir vedė užsiėmimus įvairiose JAV bažnyčiose. Jis taip pat koncertavo Europoje – Paryžiaus Dievo motinos katedroje (Notre Dame) ir Karaliaus koledže (King‘s College) Kembridže, Anglijoje.

Kritikai vienbalsiai giria dr. Bates pasirodymus: “Jis yra ekspertas vargonų valdyme… Nepriekaištingai atlieka sudėtingus kūrinius”; “Jo programa išsiskyrė iš visų kitų per kelis metus čia vykusių koncertų! Žadą atimantis muzikalumas“; „Nepriekaištingas pasirodymas“ (Indianapolis, Indiana); „Retai kada išgirsi tokius techninius sugebėjimus“; „Virtuoziškumas, tobulumas ir artistiškumas“ (Vašingtonas, D.C.)

Prieš pradedant dirbti Vakarų Floridos universitete, dr. Bates mokė Indianos universitete. Vėliau, nuo 1978m. iki tol, kol išėjo į pensiją 2011m.,  jis Pietų Karolinos universitete dėstė muzikos istoriją ir vargonų specialybę. Kaip buvęs studentas, 2012 jis gavo Oswald Gleason Ragatz Pasižymėjusio Vargonininko Apdovanojimą, kurį suteikė tarptautinį pripažinimą turinti Indianos universiteto Jacobs muzikos mokykla.

Be to, kad dr. Bates daug kur savanoriauja, jis ir toliau siekia tirti ir publikuoti savo darbus bei muzikines kompozicijas. Šiuo metu jis baigia daugiau nei 2 val. trukmės muzikinį darbą, pavadinimu „Jėzaus Nazariečio kančia“. Taip pat jis dirba prie ilgai atidėto tyrimo, ieškant originalių XVIIIa. vargoninės muzikos šaltinių.

 

Parengta pagal Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios informaciją

 

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.