„Normalios bobos eina out“ kviečia į kino seansą „Mūsų pirmosios atostogos“ po „Tinder“ pasimatymo

2019-06-18 | Kategorija: Kaimynai

Birželio 26 d. 19 val.Panevėžio kino centre „Garsas“ ir kituose Lietuvos miestų kino teatruose vyks veiklių ir charizmatiškų moterų judėjimo „Normalios bobos eina out“ renginys – išankstinis filmo „Mūsų pirmosios atostogos“ seansas. Kartu su „Normalių bobų“ siela Dovile Filmanavičiūte moterys rinksis žiūrėti prancūzišką komediją apie „Tinderyje“ susipažinusios poros pirmųjų atostogų išbandymus.

Marion ir Benas susipažįsta per „Tinderį” ir jau po pirmo pasimatymo nusprendžia kartu praleisti atostogas. Bedę pirštu į žemėlapį, savo kelionės tikslu jie pasirenka Bulgariją. Tačiau greitai paaiškėja, kad jų tobulų atostogų vizijos gerokai skiriasi. Marion svajoja apie nuotykius, Benas – apie penkių žvaigždučių viešbutį. Jam tenka savaitę praleisti su išsiblaškiusia ir vėjavaikiška mergina, jai – apsiprasti su vyruku, nesiskiriančiu su rankų dezinfekavimo skysčiu. Ar internete užsiplieskę poros jausmai atlaikys pirmųjų atostogų išbandymus?

Visoje Lietuvoje šurmuliuosianti šventė moterims prasidėstiesiogine transliacija, kurioje iniciatyvos „Normalios bobos eina out“ sumanytoja dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė sveikins visas susirinkusias. Ši iniciatyva gyvuoja kelerius metus ir tapo tradicija. Norinčios su draugėmis praleisti puikų laiką – kviečiamos į kino centrą „Garsas“ pasimėgauti būtent joms skirta švente. Bilietų kaina tik 4 eurai, taikomos nuolaidos.

Bilietus galite įsigyti ir internetu   

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.