Ofortų ir atvirukų rinkinio ,,Gyvoji liudytoja. Esther Lurie“ paroda

2019-06-10 | Kategorija: Renginiai

2019 m. birželio 13 d. 17.30 val., Biržų krašto muziejuje „Sėla“ Pilies arsenalo salėje vyks ofortų ir atvirukų rinkinio „Gyvoji liudytoja. Esther Lurie“ paroda-pristatymas.

Parodą pristatys Lietuvos žydų kultūros tyrinėtoja Asia Gutermanaitė ir Kauno Žydų religinės bendruomenės vadovas Maušas Bairakas.

Kauno žydų religinės bendruomenės muziejuje yra saugomas dailininkės EsterLurje originalus devintasis piešinių aplankas. Jame 10 originalių dailininkės Ester Lurje ofortų.
Piešinių autorė – dailininkė Ester Lurje 1941–1944 metais kalėjo Kauno gete. Savo piešiniuose ji pavaizdavo Kauno geto kasdienybę. Šiuos Kauno geto piešinius Ester Lurje piešė sudėtingiausiu savo gyvenimo periodu: nevilties būsenoje, praradusi tikėjimą ir bijodama mirties. Sugebėjimas kurti tokiu metu – tai ypatingas žygdarbis, liudijantis apie jos proto stiprybę, įgalinusį Ester Lurje pakilti virš ją supančio siaubo.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.